ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

Phân Biệt Sổ Hồng, Sổ Đỏ, Sổ Trắng, Sổ Xanh Thẩm Quyền Cấp Sổ Chi Tiết Nhất- Pháp Lý Văn Bản Luật Đất Đai Mới Nhất Năm 2021

   Về đất đai nhà cửa với chúng ta sẽ cùng đề cập đến việc phân loại các giấy tờ từ sổ hồng Mới, sổ đỏ, sổ trắng , sổ xanh, sổ hồng cũ, ..vvv

    Nói đến Giấy tờ nhà đất thì chắc ai cũng từng nghe tới sự hồng sổ đỏ,  tuy nhiên trên thực tế thì cũng có nhiều loại sổ khác nữa tùy theo thời gian và sự thay đổi của pháp luật ở đây tôi sẽ giới thiệu tới mọi người về 5 loại sổ cơ bản đó là số Xanh, số Trắng, sổ đỏ, sổ hồng, và mẫu sổ mới, hiện nay đang được Cập Nhật .

    Tất nhiên là việc gọi những cái tên như vậy chỉ là cách gọi thông thường của mọi người mà thôi

   Mỗi loại sổ sẽ có một tên gọi pháp lý khác nhau và chúng ta sẽ cùng phân biệt nha

 

   Đầu tiên là sang số Xanh có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lâm nghiệp Là loại sổ có thời hạn và do Lâm Trường cấp cho người dân để quản lý khai thác và trồng rừng

    Lâm Trưởng sẽ thu hồi trong trường hợp địa phương đó chưa có chính sách giao đất lại cho người dân

     Sổ Trắng cho đến nay thì chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể rằng . Sổ Trắng là một trong những những loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 của luật đất đai 2003

     Tuy nhiên trong thực tiễn áp dụng pháp luật thì để bảo vệ quyền lợi cho người dân khi nhiều địa phương đã xem

    Sổ Trắng là một câu những loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 luật đất đai 2003 ví dụ như là văn tự bạn mà bất động sản bằng khoán điện thổ văn tự mua bán nhà ở mà mọi người thấy trên hình.

     Sổ đỏ có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên hình mọi người thấy Bìa của giấy chứng nhận này thì có màu đỏ Sổ đỏ được cấp căn cứ theo nghị định 64 năm 1993 và thông tư 346 năm 1998 của

     Tổng cục địa chính sử dụng cho nhiều loại đất Cụ thể là đất nông nghiệp đất lâm nghiệp đất mặt nước nuôi trồng thủy sản đất làm muối đất ở thuộc khu vực nông thôn Đất chuyên dùng các loại các thửa đất có công trình nhưng không phải là nhà ở thửa đất ở chưa có nhà hoặc nhà tạm thuộc nội thành phố nội thị xã thị trấn

      Trong thực tế thì chúng ta có thể gặp hai loại sổ đỏ như sau

     Thứ nhất là Sổ mà chỉ có đất mà thôi

    Thứ hai là có cả đất và tài sản gắn liền với đất được cập nhật vào sổ đỏ

      Như nó nói gì với đặc điểm là gắn liền với đất nông nghiệp lâm nghiệp nên đa số sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình theo mẫu thứ nhất như đang thì tôi cũng nói thêm là chúng ta cần phải phân biệt được sổ cấp cho hộ gia đình và sổ cấp cho cá nhân là khác nhau

     Đối với cấp cho hộ gia đình trước đây mà chỉ ghi tên chủ hộ thi tất cả , các thành viên của hộ gia đình có tên trên sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp sổ sẽ có chung quyền sở hữu.

    Con cái sinh sau thời điểm cấp sổ thì sẽ không có quyền sử dụng đất ghi vậy khi thực hiện các quyền chuyển nhượng thì bắt buộc phải có sự đồng ý của những thành viên có chung quyền sở hữu con

     Đối với sổ cấp cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân khi chỉ những cá nhân anh có tên trên sổ mới có quyền sử dụng đất chưa trường hợp là quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng chỉ có vợ hoặc chồng đứng tên

     Đối với sổ đỏ thì thẩm quyền cấp được quy định như sau Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ký chuyển để cấp sổ đỏ cho hộ gia đình cá nhân sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản làm muối và làm nhà thuộc khu vực nông thôn con

     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ký duyệt để cấp sổ đỏ cho các chủ sử dụng đất là các tổ chức trong nước các tổ chức cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và hộ gia đình và cá nhân sử dụng các loại đất thuộc nội thành phố nội thị xã thị trấn đất chuyên dùng thuộc khu vực nông thôn

     Sổ hồng cũ số có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồng cũ cũng được quy định nhiều mẫu khác nhau ở từng giai đoạn

      Mẫu thứ nhất là mẫu được cấp theo Nghị định 60 năm 1994 và được cấp cho đất ở tại khu vực đô thị cấp giấy chứng nhận sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về chủ sở hữu nhà ở đất ở và thực trạng của nhà ở đất ở

     Mẫu Thứ hai là mẫu được cấp theo điều 44 Nghị định 90 năm 2006 sau khi luật nhà ở 2005 ra đời sách cấp cho trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở chủ sở hữu Căn Hộ Trong nhà chung cư

     Cuối cùng là sổ Hồng mẫu mới số báo mới có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất .

     Để thống nhất trong việc quản lý cấp giấy chứng nhận khi Chính phủ đã ban hành nghị định 88 năm 2009 và sau đó thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có ban hành thông tư 17 năm 2009 Theo đó thì từ ngày 10 tháng 12 năm 2009 khi người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận mẫu mới

      Vì đây là mẫu giấy đang được cấp hiện nay nên chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu loại giấy này nha số mới có thể chứng nhận các nội dung sau đây cho mọi đối tượng đủ điều kiện thứ nhất là chứng nhận quyền sử dụng đất .

    Thứ nhất Chứng Nhận Quyền Sự Dụng Đất.

    Thứ hai là chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

   Thứ ba chứng nhận quyền sử dụng công trình xây dựng

    Thứ 4 chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

     Ở thời điểm hiện tại thì thẩm quyền cấp sổ mới này được quy định theo 2 Nhóm

     Thứ nhất là nhóm đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai

     Nhóm thứ hai là đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai Đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai

    thứ nhất Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp sổ mới đối với người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản đã từng được cấp các loại giấy tờ trước đây như giấy chứng nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi họ thực hiện các quyền của chủ sở hữu giữa đến phải cấp mới giấy chứng nhận hoặc là khi đề nghị cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận thi tuỳ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương mà

       Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng này và được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường Gần đây Nếu theo dõi báo chí thì có lẽ mọi người cũng biết được các thông tin như là người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ký cấp sổ đỏ sổ hồng trong vòng 24 giờ chúng

      Tôi cũng chưa được tiếp cận với văn bản quy định về những nội dung này nhưng theo những gì mà báo chí cung cấp thì chúng ta có thể hiểu thông tin đó như sau các quy định chung của cả nước thì trước đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng

    Văn phòng đăng ký đất đai thành phố lên cấp sổ và sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường tự nhiên theo quy định mới này áp dụng cho 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức khi Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp đã nêu khi đó thì giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên góc sổ Sau đó sẽ chuyển về văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu và thời gian thực hiện là trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ xác nhận danh sách, đóng dấu và cập nhật chuyển hồ sơ trả về chi nhánh để trả cho người dân

     Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với thẩm quyền cấp sổ mới nhé

      Là văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp

      ví dụ bạn được cấp sổ đỏ ở thời điểm chỉ có đất sau này bạn có nhà ở trên đất hoặc các công trình khác trình đăng ký đất đai chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp sổ cho đối tượng là hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam cân đối với địa phương chưa có văn phòng đăng ký đất đai theo đúng quy định như sau

      Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp sổ đỏ cho tổ chức cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư các tổ chức cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

      Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ cho đối tượng là hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

    vậy thì tôi đã trình bày xong một số đặc điểm để phân biệt được 5 loại sổ cơ bản mà mọi người có thể bắt gặp trong thực tế .

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.