ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT SHOPHOUSE FLORIDA - QUÝ 1/2021

NOVAWORLD PHAN THIẾT – PHÂN KHU FLORIDA
CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
‘’ CHÍNH SÁCH CAM KẾT THUÊ 5 NĂM KHU SHOPHOUSE”
1. THÔNG TIN SẢN PHẨM ÁP DỤNG:
Nhà phố thương mại (shophouse) hướng BIỂN
Nhà phố thương mại (shophouse) hướng PHỐ ĐI BỘ
2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1/ Nhà phố thương mại (Shophouse) hướng Biển:
Mã Sản phẩm áp dụng: khu nhận nhà dự kiến tháng 04/2021
SH-20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40;
SH-41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59

Đợt thanh toán Phương án lịch thanh
toán chuẩn
Phương án thanh toán
hỗ trợ lãi suất vay ngân
hàng
Ghi chú
Ký HĐMB 30% 50% Bao gồm tiền đặt cọc 200 triệu/ sp
15/04/2021
(dự kiến bàn giao sản phẩm)
65% 45%Áp dụng phương án thanh toán hỗ trợ lãi
suất vay ngân hàng
:
Khách hàng nhận nợ Ngân hàng liên kết
(BIDV- CN QUẬN 7 SÀI GÒN)
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong vòng 12 tháng
Nhận chủ quyền 5% 5%
Tổng cộng 100% 100%

Mã căn áp dụng : khu nhận nhà dự kiến tháng 06/2021
SH-112; 113; 114; 115

Đợt thanh toán Phương án lịch thanh
toán chuẩn
Phương án thanh toán
hỗ trợ lãi suất vay ngân
hàng
Ghi chú
Ký HĐMB 30% 50% Bao gồm tiền đặt cọc 200 triệu/ sp
15/03/2021 10%
15/05/2021 30%
15/06/2021
(dự kiến bàn giao sản phẩm)
25% 45%Áp dụng phương án thanh toán hỗ trợ lãi
suất vay ngân hàng
:
Khách hàng nhận nợ Ngân hàng liên kết
(BIDV- CN QUẬN 7 SÀI GÒN).
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong vòng 12 tháng
Nhận chủ quyền 5% 5%
Tổng cộng 100% 100%

 

2.2/ Nhà phố thương mại (Shophouse) hướng Phố Đi Bộ:
Mã căn áp dụng: khu nhận nhà dự kiến tháng 03/2021
SH-60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74, 75; 76; 77; 78; 79

Đợt thanh toán Phương án lịch thanh
toán chuẩn
Phương án thanh toán
hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng
Ghi chú
Ký HĐMB 30% 50% Bao gồm tiền đặt cọc 200 triệu/ sp
31/03/2021
(dự kiến bàn giao sản phẩm)
65% 45%Áp dụng phương án thanh toán hỗ trợ lãi
suất vay ngân hàng
:
Khách hàng nhận nợ Ngân hàng liên kết
(BIDV- CN QUẬN 7 SÀI GÒN).
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong vòng 12
tháng
Nhận chủ quyền 5% 5%
Tổng cộng 100% 100%

Mã căn áp dụng: khu nhận nhà dự kiến tháng 06/2021
SH- 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86, 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100
SH- 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111

Đợt thanh toán Phương án lịch thanh
toán chuẩn
Phương án thanh toán
hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng
Ghi chú
Ký HĐMB 30% 50% Bao gồm tiền đặt cọc 200 triệu/ sp
15/03/2021 10%
15/05/2021 30%
15/06/2021
(dự kiến bàn giao sản phẩm)
25% 45%Áp dụng phương án thanh toán hỗ trợ lãi
suất vay ngân hàng
:
Khách hàng nhận nợ Ngân hàng liên kết
(BIDV- CN QUẬN 7 SÀI GÒN).
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong vòng 12
tháng
Nhận chủ quyền 5% 5%
Tổng cộng 100% 100%

 

3. CHÍNH SÁCH CAM KẾT THUÊ 05 NĂM :
3.1/ Chính sách cam kết thuê dành cho Phương án lịch thanh toán chuẩn:

Loại sản phẩm Số tiền cam kết thuê
theo tháng (VNĐ)
Số tiền cam kết thuê
theo 06 tháng (VNĐ)
Số tiền cam kết
thuê theo 01 năm (VNĐ)
Shophouse hướng biển 4×22 55.000.000 330.000.000 660.000.000
Shophouse hướng biển 6×22 70.000.000 420.000.000 840.000.000
Shophouse hướng biển 7×22 85.000.000 510.000.000 1.020.000.000
Shophouse hướng biển 8×22 100.000.000 600.000.000 1.200.000.000
Shophouse hướng biển 9×22 105.000.000 630.000.000 1.260.000.000
Shophouse phố đi bộ 4×18 35.000.000 210.000.000 420.000.000
Shophouse phố đi bộ 4×25 45.000.000 270.000.000 540.000.000
Shophouse phố đi bộ 5×25 50.000.000 300.000.000 600.000.000
Shophouse phố đi bộ 6×18 40.000.000 240.000.000 480.000.000
Shophouse phố đi bộ 6×25 55.000.000 330.000.000 660.000.000
Shophouse phố đi bộ 7×18 60.000.000 360.000.000 720.000.000
Shophouse phố đi bộ 7×25 60.000.000 360.000.000 720.000.000
Shophouse phố đi bộ 8×25 85.000.000 510.000.000 1.020.000.000

Ghi chú:
– Thời gian cam kết thuê 5 năm
Khách hàng nhận nhà và giao lại cho đơn vị vận hành thuê có 03 tháng để hoàn thiện
(không tính chi phí cam kết thuê trong thời gian này)
– Thời gian tính cam kết thuê năm đầu tiên bắt đầu từ tháng thứ 04.
– Số tiền cam kết thuê sẽ chi trả cho Khách hàng
06 tháng/ lần vào cuối kỳ.
– Khách hàng phải thanh toán các khoản thuế phí thu nhập theo quy định của luật quy định hiện hành
3.2/ Chính sách cam kết thuê và Phương án thanh toán hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng
– Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc: chọn không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi vay hoặc nhận
hỗ trợ lãi vay (đính kèm ngân hàng thông báo đồng ý cho khách hàng vay).
– Ngân hàng giải ngân tối đa 45% giá trị sản phẩm BĐS đã bao gồm VAT
+ Trường hợp KH nhận ưu đãi hỗ trợ lãi vay thì KH được nhận hỗ trợ lãi suất tối đa 8,9%/năm trên số tiền
nhận nợ ( tối đa 45% giá trị sản phẩm BĐS đã bao gồm VAT) trong 12 tháng tính từ ngày giải ngân đầu tiên.
Nếu lãi suất vay ngân hàng cao hơn 8,9%/năm thì khách hàng sẽ thanh toán phần chênh lệch lãi suất. Áp dụng
theo chính sách cho vay của Ngân hàng chủ đầu tư liên kết.
+ Khách hàng được ân hạn gốc theo chính sách của Ngân hàng liên kết
+ Khách hàng F2 được hưởng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng giống F1 với thời gian hỗ trợ lãi vay còn
lại

+ Hỗ trợ chi phí tất toán khoản vay trước hạn tối đa 1.5% cho F1 trên dư nợ thực tế khoản vay được hỗ trợ
trong thời gian công ty còn hỗ trợ lãi suất. Nếu phí tất toán trước hạn bên ngân hàng cao hơn thì khách hàng
thanh toán phần chênh lệch. F2 không hỗ trợ phí tất toán trước hạn.
* Lưu ý: Trường hợp KH không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay thì được chiết khấu 3% vào giá bán bao gồm
VAT ngay khi ký giấy đặt cọc.
Ưu đãi chính sách cam kết thuê chi trả từ năm thứ 02 đến năm thứ 05:

Loại sản phẩm Số tiền cam kết thuê
theo tháng (VNĐ)
Số tiền cam kết thuê
theo 06 tháng (VNĐ)
Số tiền cam kết
thuê theo 01 năm (VNĐ)
Shophouse hướng biển 4×22 55.000.000 330.000.000 660.000.000
Shophouse hướng biển 6×22 70.000.000 420.000.000 840.000.000
Shophouse hướng biển 7×22 85.000.000 510.000.000 1.020.000.000
Shophouse hướng biển 8×22 100.000.000 600.000.000 1.200.000.000
Shophouse hướng biển 9×22 105.000.000 630.000.000 1.260.000.000
Shophouse phố đi bộ 4×18 35.000.000 210.000.000 420.000.000
Shophouse phố đi bộ 4×25 45.000.000 270.000.000 540.000.000
Shophouse phố đi bộ 5×25 50.000.000 300.000.000 600.000.000
Shophouse phố đi bộ 6×18 40.000.000 240.000.000 480.000.000
Shophouse phố đi bộ 6×25 55.000.000 330.000.000 660.000.000
Shophouse phố đi bộ 7×18 60.000.000 360.000.000 720.000.000
Shophouse phố đi bộ 7×25 60.000.000 360.000.000 720.000.000
Shophouse phố đi bộ 8×25 85.000.000 510.000.000 1.020.000.000

Ghi chú: Điều kiện nhận cam kết thuê cho lịch thanh toán hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng hoặc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi
suất vay:
– Khách hàng nhận nhà sẽ giao lại 3 tháng cho đơn vị kinh doanh để hoàn thiện nội thất (không tính tiền thuê).
– Thời gian cam kết thuê
5 năm (số tiền cam kết thuê sẽ chi trả từ năm thứ 02 đến năm thứ 05)
– Số tiền cam kết thuê sẽ chi trả cho Khách hàng 06 tháng/ lần vào cuối kỳ.
– Khách hàng phải thanh toán các khoản thuế thu nhập theo quy định của luật quy định hiện hành
4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI BÁN HÀNG:
4.1 Chương trình xuân gắn kết- Tỷ lộc tài
: Theo chương trình ưu đãi chung của công ty
4.2 Ưu đãi Voucher:
Khách hàng sở hữu voucher của Tập đoàn Novaland phát hành ( nếu có) được trừ trực tiếp 100,000,000 VNĐ/căn
vào giá bán đã bao gồm VAT. Hoặc nếu khách hàng không có Voucher thì chỉ được áp dụng trừ trực tiếp 80,000,000
VNĐ/ căn vào giá bán đã bao gồm VAT.
Lưu ý: Không áp dụng đồng thời với các voucher khác. Vẫn áp dụng đồng thời với 4.1
4.3 Chương trình ưu đãi thẻ thành viên Nova Loyalty:
– Áp dụng cho tất cả khách hàng có thẻ thành viên, mức chiết khấu dựa trên hạng thẻ của khách hàng, hoặc khách
hàng cũ được chiết khấu 1% (không áp dụng đồng thời với chương trình Nova Loyaty). Ưu đãi này sẽ được trừ trực
tiếp vào giá bán bao gồm VAT.

5. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG SHOPHOUSE
Các sản phẩm Shophouse thanh toán đủ 95% tổng giá trị sản phẩm mới được chuyển nhượng
6. THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ ngày 10 tháng 03 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.