Giá chỉ từ /căn

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG CÁC DỰ ÁN NOVALAND

ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

NOVAWORLD PHAN THIET CỦA NOVALAND CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG BOUTIQUE HOTEL QUÝ 3 CAM KẾT LÃI SUẤT ĐẦU TƯ NĂM 2021

II. ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG
2.1. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CỤ THỂ:
LƯU Ý
: Khách hàng chỉ chọn 1 đối tượng áp dụng, không được áp dụng đồng thời. Ưu đãi trừ trực tiếp
vào giá bán chưa bao gồm VAT

 

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG ƯU ĐÃI LƯU Ý
Khách hàng đã có đăng ký trong danh sách “Ví 01 Tỷ” tại Qúy 1 &
2/2021
100.000.000
VNĐ/SP
Theo danh sách
cập nhật của
Admin bán hàng
Khách hàng là khách hàng /Cán bộ nhân viên của Key AccountCó xác nhận của
các đơn vị Key
Account
Áp dụng đối tượng mở rộng dành cho khách hàng:
– Khách hàng cá nhân có hộ khẩu từ Huế trở ra
– Khách hàng là Doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký trên Giấy ĐKKD
từ Huế trở ra
2%Khách hàng cung
cấp hộ khẩu/ Giấy
ĐKKD


2.2 CHÍNH SÁCH CAM
KẾT THUÊ TRONG
VÒNG 01 NĂM
MẪU NHÀ ƯU ĐÃI CHÍNH SÁCH THUÊLưu ý: Chiết khấu trừ
trực tiếp vào giá bán
chưa bao gồm VAT
7m x 23m 600.000.000
9m x 23m 800.000.000

 

2.3 ƯU ĐÃI DÀNH
CHO KHÁCH HÀNG
THAM GIA MUA CỔ
PHIẾU MÃ NVL
110.000.000 VNĐ/SPLƯU Ý:
– Ưu đãi trừ trực tiếp vào giá bán chưa bao gồm VAT
ngay tại thời điểm khách hàng đặt cọc.
– Khách hàng sở hữu 2.000 cổ phiếu mã NVL liên tục
trong 6 tháng kể từ ngày ký VBTT
– Phát hành phụ lục điều chỉnh tăng giá bán tương
ứng với số tiền đã giảm, nếu sau 6 tháng kể từ ngày
ký VBTT khách hàng không sở hữu liên tục 2.000 cổ
phiếu NVL
– Trường hợp khách hàng đang vay ngân hàng, Nếu
giá thay đổi, Khách hàng sẽ thanh toán bổ sung
khoản ưu đãi này (tương ứng tỷ lệ đã thanh toán theo
giá mới).
– Khách hàng chứng minh bằng cách sao kê tổng
số lượng cổ phiếu đang sở hữu tối thiểu 2.000 cổ
phiếu/1sản phẩm có đóng dấu từ Các Công ty/Sở
Chứng khoán xác nhận trước khi ký VBTT
2.4 ƯU ĐÃI PHƯƠNG
ÁN THANH TOÁN
PHƯƠNG ÁN CHIẾU KHẤULưu ý: Chiết khấu trừ
trực tiếp vào giá bán
chưa bao gồm VAT
THANH TOÁN LỊCH ĐẶC BIỆT
(PA 2) –
Không nhận hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
4%
THANH TOÁN LỊCH 50% ( PA 3) 6%
THANH TOÁN LỊCH VAY
NGÂN HÀNG (PA 4) –
không nhận
hỗ trợ lãi suất trong vòng 24
tháng
9%

 

2.5 CHÍNH SÁCH
ƯU ĐÃI DÀNH
CHO KHÁCH HÀNG
NOVALOYALTY
Áp dụng cho tất cả khách hàng có thẻ
thành viên, mức chiết khấu dựa trên
hạng thẻ của khách hàng, hoặc khách
hàng cũ được chiết khấu 1% (nếu KH cũ
thì không áp dụng đồng thời với chương
trình NovaLoyaty)
Ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp
vào giá bán chưa bao gồm VAT
2.6 CHÍNH SÁCH
“CAM KẾT LÃI
SUẤT ĐẦU
TƯ TRÊN VỐN
THANH TOÁN
ĐỢT 1”
CÁCH TÍNH = lãi suất 12%/năm x 24 tháng x
tổng số tiền đợt 1
+ TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN ĐỢT 1= Giá
tính cuối cùng sau khi đã trừ tất cả các ưu đãi
bán hàng x tỷ lệ thanh toán khách hàng sẽ lựa
chọn theo phương án thanh toán
LƯU Ý:
+ Ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp
tại thời điểm ký giấy đặt cọc.
+ Lãi suất áp dụng: 12%/năm.
+ Thời gian 2 năm tính từ ngày
khách hàng thanh toán.
+ Tổng số tiền thanh toán đợt 1 tùy
theo các phương án khách hàng
lựa chọn (không bao gồm khoản
giải ngân được hỗ trợ lãi suất)
2.7 CHÍNH SÁCH
TRI ÂN KHÁCH
HÀNG MUA SẢN
PHẨM QUÝ 3
+ Khách hàng sẽ được tặng 1 Combo tri ân tại
Centara Mirage & trải nghiệm F&B đẳng cấp trị
giá 50.000.000 VNĐ ( áp dụng cho tối đa 10
khách – 05 phòng)
ĐIỀU KIỆN:
– Khách hàng sẽ được nhận sau khi
hoàn tất thủ tục ký VBTT & thanh
toán đợt 1.
– Ưu đãi này áp dụng tặng theo số
lượng giao dịch hoàn tất
2.8 TẶNG PHÍ
QUẢN LÝ
Khách hàng được tặng 2 năm phí quản lý kể từ
khi nhận bàn giao Bất Động Sản
LƯU Ý:
‘- Khách hàng hoàn tất thanh toán
đợt 1 và ký VBTT
– Khách hàng nhận quà tặng và
không trừ vào giá
– Phát hành thư thông báo đính
kèm
2.9 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THANH TOÁN LỊCH ĐẶC BIỆT (PA 2)
Lưu ý:
Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất .
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG LÃI SUẤT TỪ
CÔNG TY
TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG F1
CHUYỂN NHƯỢNG CHO F2
HỖ TRỢ PHÍ TẤT TOÁN
TRƯỚC HẠN
– Hỗ trợ lãi suất tối đa 11%/năm trên
số tiền nhận nợ (tối đa 50% giá trị
sản phẩm BĐS bao gồm VAT) trong
vòng 24 tháng kế tiếp. Nếu lãi suất
vay ngân hàng cao hơn 11%/năm
thì khách hàng sẽ thanh toán phần
chênh lệch lãi suất
– Áp dụng theo chính sách cho vay
của Ngân hàng chủ đầu tư liên kết
– Khách hàng được ân hạn gốc theo
chính sách của Ngân hàng liên kết
– F2 chứng minh thu nhập nợ vay
tại NH mà F1 đang có dư nợ
– Vốn tự có của Khách hàng F2 =
tổng số tiền NH đã giải ngân cho
F1 tại thời điểm chuyển nhượng
– Tỷ lệ hỗ trợ tối đa cho F2 =
tổng số tiền F1 đã thanh toán
cho Công ty (bao gồm vốn vay) –
vốn tự có của KH F2
– Hỗ trợ chi phí tất toán
khoản vay trước hạn tối đa
1.5% cho F1 trên dư nợ thực tế
khoản vay được hỗ trợ trong
thời gian công ty còn hỗ trợ
lãi suất
– Công ty không hỗ trợ phí tất
toán trước hạn cho F2
2.10 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THEO LỊCH VAY NGÂN HÀNG (PA4)
Lưu ý:
Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG LÃI SUẤT TỪ
CÔNG TY
TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG F1
CHUYỂN NHƯỢNG CHO F2
HỖ TRỢ PHÍ TẤT TOÁN
TRƯỚC HẠN
– Hỗ trợ lãi suất tối đa 9.7%/năm
trên số tiền nhận nợ (tối đa 50% giá
trị sản phẩm BĐS chưa bao gồm
VAT) trong vòng 24 tháng kế tiếp.
Nếu lãi suất vay ngân hàng cao hơn
9.7%/năm thì khách hàng sẽ thanh
toán phần chênh lệch lãi suất
– Áp dụng theo chính sách cho vay
của Ngân hàng chủ đầu tư liên kết
– Khách hàng được ân hạn gốc theo
chính sách của Ngân hàng liên kết
– F2 chứng minh thu nhập nợ vay
tại NH mà F1 đang có dư nợ
– Vốn tự có của Khách hàng F2 =
tổng số tiền NH đã giải ngân cho
F1 tại thời điểm chuyển nhượng
– Tỷ lệ hỗ trợ tối đa cho F2 =
tổng số tiền F1 đã thanh toán
cho Công ty (bao gồm vốn vay) –
vốn tự có của KH F2
– Hỗ trợ chi phí tất toán
khoản vay trước hạn tối đa
1.5% cho F1 trên dư nợ thực tế
khoản vay được hỗ trợ trong
thời gian công ty còn hỗ trợ
lãi suất
– Công ty không hỗ trợ phí tất
toán trước hạn cho F2
III. TIÊU CHUẨN BÀN GIAO: Hoàn Thiện bên ngoài, thô bên trong
Hoàn Thiện bên ngoài, thô bên trong
IV. VỀ CHUYỂN NHƯỢNG:
– Khách hàng thanh toán từ 25% trở lên mới được chuyển nhượng.
V. THỜI GIAN ÁP DỤNG:
Từ 1/7/2021 đến khi có thông báo mới


MỤC LỤC CLICK VÀO TIÊU ĐỀ ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN

1.👉CLICK VÀO ĐÂY! BUITRUNGQUAN.COM CHUYÊN HỖ TRỢ CHUYỂN NHƯỢNG
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI AQUA CITY NOVALAND
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI NOVAWORLD PHAN THIẾT
2.CĂN HỘ QUẬN 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!SOHO RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE GRAND MANHATTAN
👉CLICK VÀO ĐÂY!MADISON NOVALAND
3.CĂN HỘ QUẬN 2
👉CLICK VÀO ĐÂY!NHÀ PHỐ LAKEVIEW CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY!VICTORIA VILLAGE
👉CLICK VÀO ĐÂY!TROPIC GARDEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!LEXINGTON RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE SUN AVENUE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PALACE RESIDENCE
4.CĂN HỘ QUẬN 4
👉CLICK VÀO ĐÂY!GALAXY 9
👉CLICK VÀO ĐÂY!ICON 56
👉CLICK VÀO ĐÂY!SÀI GÒN ROYAL
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE TRESOR
👉CLICK VÀO ĐÂY!RIVERGATE
5.CĂN HỘ QUẬN 6
👉CLICK VÀO ĐÂY!LUCKY PALACE
6.CĂN HỘ QUẬN 7
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE CITY VIEW
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE RIVERSIDE NHÀ BÈ
7. CĂN HỘ QUẬN 9
👉CLICK VÀO ĐÂY!NHÀ PHỐ BIỆT THỰ PALM MARINA
👉CLICK VÀO ĐÂY!LUCKY DRAGON
8. CĂN HỘ QUẬN 11
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PARK AVENUE
9. CĂN HỘ QUẬN BÌNH THẠNH
👉CLICK VÀO ĐÂY!WILTON TOWER
10.CĂN HỘ QUẬN PHÚ NHUẬN
👉CLICK VÀO ĐÂY!GOLDEN MANSION
👉CLICK VÀO ĐÂY!ORCHARD PARKVIEW
👉CLICK VÀO ĐÂY!ORCHARD GARDEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!KINGSTON
👉CLICK VÀO ĐÂY!GARDEN GATE
👉CLICK VÀO ĐÂY!NEWTON
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PRINCE
11.CĂN HỘ QUẬN TÂN BÌNH
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE BOTANICA
👉CLICK VÀO ĐÂY!BOTANICA PREMIER
12.CĂN HỘ QUẬN TÂN PHÚ
👉CLICK VÀO ĐÂY!RICHSTAR
13. NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY!BÌNH CHÂU ONSEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 1 – BIỂN THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 2 – SHOPHOUSE THE TROPICANA   
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 3 – BIỆT THỰ ĐỒI HILL THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 4 – BIỆT THỰ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 5 – BIỆT THỰ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 6 – BIỆT THỰ NHÀ PHỐ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!HAPPY BEACH VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!MORITO
👉CLICK VÀO ĐÂY!HABANA ISLAND
👉CLICK VÀO ĐÂY!WONDERLAND
12. NOVAWORLD PHAN THIẾT
👉CLICK VÀO ĐÂY!OCEAN RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!SHOPHOUSE FLORIDA
👉CLICK VÀO ĐÂY! KHU FLORIDA – BOUTIQUE HOTEL
👉CLICK VÀO ĐÂY! FLORIDA (PHASE 1)
👉CLICK VÀO ĐÂY!FLORIDA (PHASE 2)
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU FESTIVAL
👉CLICK VÀO ĐÂY! SANTA MONICA
👉CLICK VÀO ĐÂY!PGA GOLF VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!BIỆT THỰ WAIKIKI
13. NOVA BEACH CAM RANH
👉CLICK VÀO ĐÂY! CĂN HỘ NOVA BEACH
👉CLICK VÀO ĐÂY! BIỆT THỰ BIỂN NOVA BEACH
14.
👉CLICK VÀO ĐÂY! NOVAHILLS MŨI NÉ
15. AQUA CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY! SUN HARBOR 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX CENTRAL – KHU 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX SOUTH
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX NORTH – KHU 3
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX WEST KHU 4
👉CLICK VÀO ĐÂY! PHOENIX NORTH KHU 5
👉CLICK VÀO ĐÂY! KHU THE SUITE
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE GRAND VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE ELITE
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE STELLA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE VALENCIA
👉CLICK VÀO ĐÂY!RIVER PARK 1
16.
👉CLICK VÀO ĐÂY! CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG NOVALAND QUÝ 4 NĂM 2021
17.
👉CLICK VÀO ĐÂY! PHÁP LÝ VĂN BẢN LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT NĂM 2021
18.
👉CLICK VÀO ĐÂY! CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NOVALAND
19.
👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN CĂN HỘ NOVALAND
20.👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN AQUA CITY
21.👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN NOVAWORLD HỒ TRÀM
22.
👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT
23.VIDEO DỰ ÁN
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN AQUA CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVA HILLS MŨI NÉ

” GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN “

FORM ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
nhận thông tin từ chúng tôi

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.