MẶT BẰNG LAYOUT - LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN AQUA CITY CỦA NOVALAND NĂM 2021

QUÂN LUÔN SẴN SÀNG GIẢI ĐÁP CHO ANH/CHỊ VÌ EM HOẠT ĐỘNG 24/7

TRUNG QUÂN

Sales Manager

Phòng Kinh Doanh

5/5

MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN AQUA CITY PHÂN KHU THE VALENCIA RIVER PARK 2 LOẠI HÌNH (CĂN HỘ, NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ, SHOPHOUSE, VILLAS, BOUTIQUE HOTEL) CỦA NOVALAND NĂM 2021

🚴🏇👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧KHÁCH SẠN 4 sao NOVOTEL Trung tâm giải trí đa năng 🚴🏇👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧 AQUA ARENA Nhà thi đấu Sân khấu biểu diễn với sức chứa 11.000 chỗ Khu thương mại dịch vụ 🚴🏇👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧
 đường dạo ven sông Trải dài hơn 1600m đường sông mang đến không gian sống ngập tràn sắc xanh, sinh thái và tối ưu cho sức khỏe.🚴🏇👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧
🚴🏇👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧 Công viên trung tâm Với diện tích gần 1.2ha, không gian cây xanh thoáng đãng đan cài cùng các quảng trường mini, sân chơi thể thao cũng như các không gian công cộng khác phù hợp cho các mục đích cộng đồng.🚴🏇👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T1 5 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 97.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 175.2 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T1A 5 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 95.6 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 173.5 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T1C 5 x 19.5 (m) Căn góc DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 109 m2 | 180.6 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 206.2 m 2
❣️💛💚 DELUXE GREEN HOUSE TH-T1.1 5 x 19.5 (m) Căn đặc biệt DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 192.2 m2 | 192.6 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 234.5 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T1.2M 5 x 19.5 (m) Căn đặc biệt DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 143.1 m2 | 184.9 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 199.8 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T2 5 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 97.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 186.8 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T2C 5 x 19.5 (m) Căn góc DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 89.5 m2 | 109 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 188.4 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T3R 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 105 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 199.5 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T3RC | Căn Góc 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 196.2 m 2
❣️💛💚 DELUXE GREEN HOUSE TH-T3G 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 105 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 199.5 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T3GC | Căn Góc 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 196.2 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4W 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 213 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4WC | Căn Góc 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 230.4 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4R 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 213 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4RC | Căn Góc 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 230.4 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4G 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 213 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4GC | Căn Góc 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 230.4 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4A 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 156 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 211.8 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4.1 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 224.8 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T4.1C 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 143.5/148/156 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 238.5 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T5 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 136.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 223 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T5C | Căn góc 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 219.7 m 2
❣️💛💚  DELUXE RIVER VIEW HOUSE TH-T5.3 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 136.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 223.1 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T6 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 156 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 237.2 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T6C | Căn góc 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 234.2 m 2
❣️💛💚  DELUXE RIVER VIEW HOUSE TH-T6.1 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 255.5 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE TH-T6.2 | Căn đất ngắn 8 x 16.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 233.6 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE Z-T1-V1A | (Type A) 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 222.6 m 2
❣️💛💚  DELUXE GREEN HOUSE Z-T1-V1B | (Type B) 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 224 m 2
❣️💛💚 DELUXE GREEN HOUSE Z-T1-V1CB1 6 x 19.5 (m) Căn góc DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 155.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 192.8 m 2
❣️💛💚 DELUXE GREEN HOUSE Z-T1-V1CI | Independence Roof 6 x 19.5 (m) Căn góc DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 201.7 m 2
❣️💛💚 DELUXE GREEN HOUSE Z-T1-V1CA | Type A 6 x 19.5 (m) Căn góc DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 203.4 m 2
❣️💛💚 DELUXE GREEN HOUSE Z-T1-V1CB | Type B 6 x 19.5 (m) Căn góc DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 207.2 m 2   

❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1A | (Type A) 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 136.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 226.3 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1B | (Type B) 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 136.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 226.3 m 2
❣️💛💚DELUXE RIVER VIEW HOUSE Z-T2-V1.5A1 | Type A 7 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 205.9 m 2
❣️💛💚DELUXE RIVER VIEW HOUSE Z-T2-V1.5B1 | Type B 7 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 205.9 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1CA | Căn góc Type A 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 215.5 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1CB | Căn góc Type B 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 124 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 215.5 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1CI Căn góc mái độc lập 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 215.5 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1.5B+ 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 241.1 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1.1 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 366 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 259.5 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1.2 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 280.7 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 315.5 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1.3 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 287.7 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 235.9 m 2
❣️💛💚DELUXE RIVER VIEW HOUSE Z-T2-V1.4 | Căn Góc 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 183.7 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 224.9 m 2
❣️💛💚DELUXE RIVER VIEW HOUSE Z-T2-V1.5A | Type A 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 239.7 m 2
❣️💛💚DELUXE RIVER VIEW HOUSE Z-T2-V1.5B | Type B 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 239.7 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1A | (Type A) 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 156 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 236.8 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1B | (Type B) 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 156 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 236.8 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1CI | Căn góc 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 238.1 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1CB | Căn góc 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 163 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 238.1 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1.1 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 282.3 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 250.2 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1.2 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 257.7 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 340 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1.2+ 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 266.9 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 250.7 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1.3 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 265.7 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 266.5 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T2-V1.6 7 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 251.8 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1-C1 6 x 20 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 293.4 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE Z-SH1-V1A | (Type A) 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 256.6 m 2

❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE Z-SH1-V1B | (Type B) 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 252 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE Z-SH1-V1CM 6 x 19.5 (m) Căn góc DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 116 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 263 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 250.3 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1A 6 x 18 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 108 m2 | 115 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 232.2 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1C 6 x 19.5 (m) Căn góc DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 302.6 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1B 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 105 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 223.9 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1BC 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 237.1 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1BC1M 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 93.2 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 220.4 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1.1 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 281.3 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1.1AM 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 138.2 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 298.7 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1.2 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 259.8 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1.2AM 6 x 17.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 129.2 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 269.3 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T1.3 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 136.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 250.3 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T2 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 117 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 253.3 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T2.1 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 132 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 245.8 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T2C 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 156/179 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 292 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T2C1M 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 199 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 419.5 m 2
❣️💛💚GRAND LIGHT SHOPHOUSE SH-T2.1C 6 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 284.1 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1.4 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 223.3 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 253.9 m 2
❣️💛💚DELUXE GREEN HOUSE Z-T3-V1.5 8 x 19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 262.2 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 245.4 m 2
❣️💛💚PREMIUM GREEN VILLA SV-T1 12 x19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 260.9 m 2
❣️💛💚PREMIUM GREEN VILLA SV-T1C | Căn góc 12 x19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 250 m 2
❣️💛💚PREMIUM GREEN VILLA SV-T2 10 x 18 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 224.5 m 2
❣️💛💚PREMIUM GREEN VILLA SV-T2.1 10 x 18 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 272 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 237.2 m 2
❣️💛💚PREMIUM GREEN VILLA Z-SD1.1 12 x19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 284.3 m2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 294.8 m2
❣️💛💚PREMIUM GREEN VILLA Z-SD1.2 12 x19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 299.2 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 278.6 m 2
❣️💛💚PREMIUM GREEN VILLA Z-SD1.3 12 x19.5 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 228.5 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 255.5 m 2
❣️💛💚GRAND RIVER VIEW VILLA Z-V1 17 x 26 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 356.1 m 2
❣️💛💚GRAND RIVER VIEW VILLA Z-V1.1 17 x 26 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 398.4 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 370.4 m 2
❣️💛💚GRAND RIVER VIEW VILLA Z-V2 20 x 30 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area Various TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 426.7 m 2
❣️💛💚GRAND RIVER VIEW VILLA Z-V2.1 20 x 30 (m) DIỆN TÍCH KHU ĐẤT Site area 730.9 m 2 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG Gross foor area (GFA) 417.5 m 2
🚴🏇👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧“Những dãy hố thương mại sầm uất mang đến giá trị sinh lời tiềm năng cho bất cứ ai sở hữu “🚴🏇👪👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧

MỤC LỤC CLICK VÀO TIÊU ĐỀ ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN

1.👉CLICK VÀO ĐÂY! BUITRUNGQUAN.COM CHUYÊN HỖ TRỢ CHUYỂN NHƯỢNG
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI AQUA CITY NOVALAND
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI NOVAWORLD PHAN THIẾT
2.CĂN HỘ QUẬN 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!SOHO RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE GRAND MANHATTAN
👉CLICK VÀO ĐÂY!MADISON NOVALAND
3.CĂN HỘ QUẬN 2
👉CLICK VÀO ĐÂY!NHÀ PHỐ LAKEVIEW CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY!VICTORIA VILLAGE
👉CLICK VÀO ĐÂY!TROPIC GARDEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!LEXINGTON RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE SUN AVENUE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PALACE RESIDENCE
4.CĂN HỘ QUẬN 4
👉CLICK VÀO ĐÂY!GALAXY 9
👉CLICK VÀO ĐÂY!ICON 56
👉CLICK VÀO ĐÂY!SÀI GÒN ROYAL
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE TRESOR
👉CLICK VÀO ĐÂY!RIVERGATE
5.CĂN HỘ QUẬN 6
👉CLICK VÀO ĐÂY!LUCKY PALACE
6.CĂN HỘ QUẬN 7
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE CITY VIEW
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE RIVERSIDE NHÀ BÈ
7. CĂN HỘ QUẬN 9
👉CLICK VÀO ĐÂY!NHÀ PHỐ BIỆT THỰ PALM MARINA
👉CLICK VÀO ĐÂY!LUCKY DRAGON
8. CĂN HỘ QUẬN 11
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PARK AVENUE
9. CĂN HỘ QUẬN BÌNH THẠNH
👉CLICK VÀO ĐÂY!WILTON TOWER
10.CĂN HỘ QUẬN PHÚ NHUẬN
👉CLICK VÀO ĐÂY!GOLDEN MANSION
👉CLICK VÀO ĐÂY!ORCHARD PARKVIEW
👉CLICK VÀO ĐÂY!ORCHARD GARDEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!KINGSTON
👉CLICK VÀO ĐÂY!GARDEN GATE
👉CLICK VÀO ĐÂY!NEWTON
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PRINCE
11.CĂN HỘ QUẬN TÂN BÌNH
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE BOTANICA
👉CLICK VÀO ĐÂY!BOTANICA PREMIER
12.CĂN HỘ QUẬN TÂN PHÚ
👉CLICK VÀO ĐÂY!RICHSTAR
13. NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY!BÌNH CHÂU ONSEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 1 – BIỂN THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 2 – SHOPHOUSE THE TROPICANA   
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 3 – BIỆT THỰ ĐỒI HILL THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 4 – BIỆT THỰ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 5 – BIỆT THỰ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 6 – BIỆT THỰ NHÀ PHỐ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!HAPPY BEACH VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!MORITO
👉CLICK VÀO ĐÂY!HABANA ISLAND
👉CLICK VÀO ĐÂY!WONDERLAND
12. NOVAWORLD PHAN THIẾT
👉CLICK VÀO ĐÂY!OCEAN RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!SHOPHOUSE FLORIDA
👉CLICK VÀO ĐÂY! KHU FLORIDA – BOUTIQUE HOTEL
👉CLICK VÀO ĐÂY! FLORIDA (PHASE 1)
👉CLICK VÀO ĐÂY!FLORIDA (PHASE 2)
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU FESTIVAL
👉CLICK VÀO ĐÂY! SANTA MONICA
👉CLICK VÀO ĐÂY!PGA GOLF VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!BIỆT THỰ WAIKIKI
13. NOVA BEACH CAM RANH
👉CLICK VÀO ĐÂY! CĂN HỘ NOVA BEACH
👉CLICK VÀO ĐÂY! BIỆT THỰ BIỂN NOVA BEACH
14.
👉CLICK VÀO ĐÂY! NOVAHILLS MŨI NÉ
15. AQUA CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY! SUN HARBOR 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX CENTRAL – KHU 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX SOUTH
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX NORTH – KHU 3
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX WEST KHU 4
👉CLICK VÀO ĐÂY! PHOENIX NORTH KHU 5
👉CLICK VÀO ĐÂY! KHU THE SUITE
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE GRAND VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE ELITE
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE STELLA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE VALENCIA
👉CLICK VÀO ĐÂY!RIVER PARK 1
16.
👉CLICK VÀO ĐÂY! CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG NOVALAND QUÝ 4 NĂM 2021
17.
👉CLICK VÀO ĐÂY! PHÁP LÝ VĂN BẢN LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT NĂM 2021
18.
👉CLICK VÀO ĐÂY! CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NOVALAND
19.
👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN CĂN HỘ NOVALAND
20.👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN AQUA CITY
21.👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN NOVAWORLD HỒ TRÀM
22.
👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT
23.VIDEO DỰ ÁN
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN AQUA CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVA HILLS MŨI NÉ

” GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN “

TRUNG QUÂN

Sales Manager

Phòng Kinh Doanh

5/5
FORM ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
nhận thông tin từ chúng tôi

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.