ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ, Sổ Hồng _ Ai phải nộp tiền sử dụng Chi Thiết _ Pháp Lý Đất Đai_VĂN BẢN LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT NĂM 2021

      Pháp lý đất đai hôm nay sẽ là nội dung về điều kiện cấp sổ đỏ sổ hồng mới nhất Nếu mà Mọi người cũng biết thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tên gọi thông thường là sổ đỏ sổ hồng là chính tư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng sở hữu đất nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất mọi người lưu ý một chuyện trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 chúng ta thường thấy hai loại giấy

     Thứ nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gọi là sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thường gọi là sổ hồng tự nhiên kể từ ngày 10 tháng 12 năm 09

      Chính phủ đã quy định thống nhất hai loại giấy này thành một loại giấy chung gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tức là gộp sổ đỏ sổ hồng thành một loại gọi tắt là giấy chứng nhận

     Cấp giấy chứng nhận thì cần phải đáp ứng những điều kiện như thế nào là Câu Hỏi chung mà nhiều người còn thắc mắc sau đây thì tôi sẽ phân tích cho mọi người dễ hiểu cụ thể việc cấp giấy chứng nhận này sẽ dựa trên hai trường hợp trường hợp

     Thứ nhất là có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013
     
     Thứ hai là không có các loại giấy tờ này để chi tiết cho từng trường hợp cụ thể như sau đây thì tôi sẽ đi sâu vào

     Thứ nhất là trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất đối với trường hợp này thì điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ dễ thở hơn vì nếu hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ được quy định tại điều 100 luật đất đai và điều 18 nghị định 43 2014 khi sát được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật

      Cụ thể là sẽ được chia ra thành các trường hợp nhỏ sau đây

      Một giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên mình Cụ thể vì nếu gia đình cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có có một trong các loại giấy tờ sau đây thì sẽ được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

     Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất thổ địa Chính trước ngày 15-10-1993 giấy tờ hợp pháp về thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất giấy tờ giao Nhà tình nghĩa nhà tình thương gắn liền với đất giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất mua bán nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15-10-1993 được 

      Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày này giấy tờ thanh lý hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật giấy tờ về về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như là bằng hóa niệm phổ văn tự mua bán nhà ở giấy phép cho xây cất nhà ở..vvv 

     Cuối cùng và các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15-10-1993 như là số một cái đất sổ lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp vvv…

     Thứ hai là có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng giấy tờ đó ghi tên người khác theo quy định tại khoản 2 điều 100 Luật đất đai 2013

      Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ Như Đã đeo mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác khi xếp được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ các điều kiện sau đây

      Điều kiện thứ nhất là có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất như là hợp đồng văn tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan nhưng đến trước ngày 1-7-2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

     Điều kiện thứ hai là đất không có tranh chấp lưu ý là đối với trường hợp này thì sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất

       Thứ ba là hộ gia đình cá nhân được cấp giấy chứng nhận Nếu được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân quyết định thi hành án của Cơ quan thi hành án theo văn bản công nhận kết quả hóa giải thành và theo quyết định giải quyết tranh chấp Khiếu nại tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thi hành lưu ý là đối với trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi phải thực hiện theo quy định của pháp luật và

       Thứ tư là hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất được nhà nước giao cho thuê đất từ ngày 15-10-1993 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà chưa được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp mà chưa thực Tóm lại là nếu có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì tùy thuộc vào từng trường hợp nhỏ mà tôi đã liệt kê khi bạn thuộc trường hợp nào sẽ được cấp giấy chứng nhận theo trường hợp đó

     Cấp giấy chứng nhận khi đất không có giấy tờ quy định về quyền sử dụng đất với vì không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định nên tùy thời điểm sử dụng đất tình trạng tranh chấp thửa đất và địa bàn sử dụng cũng như mục đích sử dụng đất mà sẽ có những quy định cấp giấy chứng nhận khác nhau theo điều 101 Luật đất đai 2013 thi hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được cấp giấy chứng nhận cụ thể:

    Không phải nộp tiền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 4 điều kiện sau đây

     Thứ nhất là hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 Điều kiện

      Thứ hai là có hộ khẩu thường trú tại địa phương Điều kiện thứ ba là trực tiếp sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn và điều kiện thứ tư là được

     Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp trường hợp Có thể phải nộp tiền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận và có thể nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 

     Có Thể Phải Nộp Tiền Sự Dụng Đất 3 điều kiện sau đây :

        Điều kiện thứ nhất là đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1-7-2004

        Điều kiện thứ hai là đất trang sử dụng không vi phạm pháp luật về đất đai và

        Điều kiện thứ ba là được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch tại địa phương

     Tôi đã trình bày trong hai trường hợp để đáp ứng đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hi vọng là quý vị và các bạn thấy bài Viết này hữu ích cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ Tôi trân trọng kính chào và hẹn gặp lại . Nếu Hay hãy chia sẽ Trang Này đến Bạn bè Người Thân Xin cảm Ơn Quý Khách Hàng.

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.