ĐỀ ÔN THI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT NĂM 2022 BẢO ĐẢM ĐẬU 100% KHI ÔN TẬP THEO CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

TEST – CƠ SỞ 01

Kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án thì các bên phải hoàn thành  việc kí kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao dự án trong thời hạn:*

 

A.30 ngày

 

Căn cứ trên vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư có mức ký qũy là bao nhiêu*

 

a) 1% – 3%

  

Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm suy thoái thị trường?*

Tỷ lệ chỗ trống tăng

Gía bất động sản giảm

 

 

Phát biểu nào sau đây là đúng về đặc điểm giai đoạn bắt đầu hồi phục của thị trường  BĐS?*

Tỷ lệ chỗ trống giảm

 

 

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở?*

Phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp bên bán là công ty kinh doanh BĐS

 

Chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền của khách hàng … giá trị hợp đồng :

a) Lần đầu không quá 30%.

b) Phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản, khi chưa bàn giao nhà thì tổng số thu không quá 70%.

c) Khi chưa bàn giaogiấy chứng nhận sở hữu thì không được thu quá 95%.

d) 3 đáp án trên đều đúng.

 

 

Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng, trước khi kí hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở đó với khách hàng phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?*

 

Phải giải chấp nhà ở trước khi ký hợp đồng huy động vốn, trừ trường hợp bên mua và ngân hàng đồng ý

Có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của Sở xây dựng.

 

 

Bên bán trong hợp đồng mua bán nhà ở?*

 

Là chủ sở hữu nhà ở

Là người được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản có công chứng theo luật định

 

 

Bạn hiểu thế nào về tính chất thông tin bất cân xứng trên thị trường  BĐS?*

 

Thông tin chưa được các bên tiếp cận trước khi tham gia giao dịch

 

Hợp đồng cho thuê nhà của cá nhân, tổ chức không kinh doanh  BĐS:*

 

Công chứng, chứng thực khi các bên có yêu cầu

 

Không cần công chứng, chứng thực đối với hợp đồng dưới 06 tháng.

 

 

Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung:*

 

Tất cả các chủ sở hữu phải cùng kí trên hợp đồng mua bán

 

Có thể ủy quyền cho một chủ sở hữu kí hợp đồng mua bán

 

 

Chủ đầu tư dự án  BĐS phải có trách nhiệm  làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn… kể từ ngày bàn giao nhà cho người mua.*

 

50 ngày

  

Thời hạn bảo hành nhà ở tối thiểu kể từ khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng:*

 

60 tháng đối với chung cư

 

24 tháng đối với nhà ở riêng lẻ

 

 

Điều kiện nào sau đây không cần thiết với các tổ chức  kinh doanh dịch vụ  BĐS?*

 

Phải có thời gian hoạt động trog lĩnh vực BĐS ít nhất 5 năm

Phải có vốn pháp định 20 tỷ VND

 

 

Yếu tố nào không phải là yếu tố tác động đến “ cầu” thị trường nhà ở?*

 

Chi phí nhân công

 

Chi phí nguyên vật liệu

 

 

Những yếu tố chính tác động đến giá cả  BĐS trên thị trường*

 

Nhu cầu về nhà ở, khả năng đáp ứng của thị trường và tính khan hiếm của BĐS

 

Quản lý nhà nước và sự khuyết taatk của thị trường

 

 

Quyền sử dụng đất  chỉ được phép đưa vào kinh doanh nếu:*

 

QSD đất đó được quyền chuyển nhượng, cho thuê, theo quy định pháp luật

 

Phần nào sau đây thuộc sở hữu riêng của người mua căn hộ:*

 

C.Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn phòng đó

 

 

Thị trường bất động sản gồm mấy yếu tố*

 

Số lượng các yếu tố tùy theo cách tiếp cận

 

 Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm của giai đoạn mở rộng thị trường  BĐS*

 

Gía BĐS có xu hướng tăng

 

Hoạt động xây dựng mới được mở rộng với tốc độ cao

 

 

Những giao dịch nào sau đây không phải là giao dịch nhà ở?*

 

Xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà ở

 

Các cấp độ phát triển theo thứ tự của thị trường bất động sản*

 

Sơ khai, tập trung hóa, tiền tệ hóa, tài chính hóa

 

 

Đối tượng nào sau đây không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh  BĐS:*

 

Hộ gia đình, cá nhân, chuyển nhượng, cho thuê BĐS do đầu tư dự án BĐS có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng(bao gồm tiền sử dụng đất) để kinh doanh

 B.Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản

 

 

Những yếu tố chính tác động đến giá cả  BĐS trên thị trường:*

 

Nhu cầu về nhà ở, khả năng đáp ứng của thị trường và tính khan hiếm của BĐS

Quản lý nhà nước và sự khuyết taatk của thị trường

 

Các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo qui định. Các tổ chức báo cáo đó là:*

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý BĐS, sàn giao dịch BĐS

 

Quyền sở hữu  nhà ở theo quy định của pháp luật nước ta thể hiện qua các quyền chủ đạo nào?*

 

Sử dụng, chiếm hữu và định đoạt

 

Giai đoạn nào không thuộc giai đoạn thực hiện dự án?*

 

Bảo hành công trình

 

 

Trước khi giao nhà (BĐS hình thành trong tương lai) cho người mua. Doanh nghiệp trong nước được lấy tối đa… giá trị hợp đồng:*

 

B.70%

 

Bên bán trong hợp đồng mua bán nhà ở?*

 

Là chủ sở hữu nhà ở

Là người được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản có công chứng theo luật định

 

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền:*

 

Được quyền định đoạt tài sản trên đất mà tài sản đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

  

Các nội dung sau đây bị cấm?*

 

A. Sử dụng đất không mục đích

Thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất không đăng kí với Nhà nước

 

Tranh chấp giữa các bên về đất đai trước khi khởi kiện phải:*

 

Hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất

 

Đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan  có liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh  BĐS:*

 

Bộ xây dựng

 

Hợp đồng bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai có thời hạn:*

 

D.Có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua và bên thuê đất

 

 

Bên nộp lệ phí trước bạ đất?*

Bên nhận quyền sử dụng đất

 

Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh  BĐS?*

Huy động vốn của người mua BĐS khi hội đủ điều kiện

 

 

 Chứng chỉ hành nghề MG  BĐS có thời hạn:*

05 năm

  

Tính  BĐS có thể hiểu là?*

 

BĐS dù được đem chuyển nhượng, bán nhưng chỉ được quyền sử dụng và khai thác, không thể chuyển BĐS đến nơi khác

 

Điều kiện đối với các doanh nghiệp làm chủ đầu tư bao gồm:*

a) Có đăng ký kinh doanh; Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn quy định pháp

luật

b) Có đề xuất dự án hợp lý, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị;

c) Có đội ngũ cán bộ quản lý và nhân lực đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm và cam kết bảo

đảm thực hiện dự án đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

d) Tất cả các nội dung trên

 

 

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở?*

Được thực hiện khi có nhu cầu và thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

TEST – CƠ SỞ 02

 Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm suy thoái thị trường?*

Tỷ lệ chỗ trống tăng

Gía bất động sản giảm

 

 Hợp đồng cho thuê nhà của cá nhân, tổ chức không kinh doanh  BĐS:*

 

Công chứng, chứng thực khi các bên có yêu cầu

Không cần công chứng, chứng thực đối với hợp đồng dưới 06 tháng.

 

Phát biểu nào sau đây là đúng về đặc điểm giai đoạn bắt đầu hồi phục của thị trường  BĐS?*

Tỷ lệ chỗ trống giảm

 

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở?*

Phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp bên bán là công ty kinh doanh BĐS

 

Kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án thì các bên phải hoàn thành  việc kí kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao dự án trong thời hạn:*

 A.30 ngày

 

Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng, trước khi kí hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở đó với khách hàng phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?*

Phải giải chấp nhà ở trước khi ký hợp đồng huy động vốn, trừ trường hợp bên mua và ngân hàng đồng ý

Có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của Sở xây dựng.

 

Bạn hiểu thế nào về tính chất thông tin bất cân xứng trên thị trường  BĐS?*

A. Thông tin chưa được các bên tiếp cận trước khi tham gia giao dịch

 

Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung:*

Tất cả các chủ sở hữu phải cùng kí trên hợp đồng mua bán

Có thể ủy quyền cho một chủ sở hữu kí hợp đồng mua bán

 

Bên bán trong hợp đồng mua bán nhà ở?*

Là chủ sở hữu nhà ở

Là người được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản có công chứng theo luật định

 

Yếu tố nào không phải là yếu tố tác động đến “ cầu” thị trường nhà ở?*

Chi phí nhân công

Chi phí nguyên vật liệu

 

Chủ đầu tư dự án  BĐS phải có trách nhiệm  làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn… kể từ ngày bàn giao nhà cho người mua.*

50 ngày

  

Đối tượng nào sau đây không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh  BĐS:*

Hộ gia đình, cá nhân, chuyển nhượng, cho thuê BĐS do đầu tư dự án BĐS có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng(bao gồm tiền sử dụng đất) để kinh doanh

B.Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản

 

Những yếu tố chính tác động đến giá cả  BĐS trên thị trường*

Nhu cầu về nhà ở, khả năng đáp ứng của thị trường và tính khan hiếm của BĐS

Quản lý nhà nước và sự khuyết taatk của thị trường

 

 

Điều kiện nào sau đây không cần thiết với các tổ chức  kinh doanh dịch vụ  BĐS?*

Phải có thời gian hoạt động trog lĩnh vực BĐS ít nhất 5 năm

Phải có vốn pháp định 20 tỷ VND

 

Phần nào sau đây thuộc sở hữu riêng của người mua căn hộ:*

C.Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn phòng đó

 

Quyền sử dụng đất  chỉ được phép đưa vào kinh doanh nếu:*

QSD đất đó được quyền chuyển nhượng, cho thuê, theo quy định pháp luật

 

Thời hạn bảo hành nhà ở tối thiểu kể từ khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng:*

60 tháng đối với chung cư

24 tháng đối với nhà ở riêng lẻ

 

Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm của giai đoạn mở rộng thị trường  BĐS*

Gía BĐS có xu hướng tăng

Hoạt động xây dựng mới được mở rộng với tốc độ cao

 

Những giao dịch nào sau đây không phải là giao dịch nhà ở?*

Xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà ở

 

Quyền sở hữu  nhà ở theo quy định của pháp luật nước ta thể hiện qua các quyền chủ đạo nào?*

Sử dụng, chiếm hữu và định đoạt

 

Giai đoạn nào không thuộc giai đoạn thực hiện dự án?*

Bảo hành công trình

 

Các nội dung sau đây bị cấm?*

Sử dụng đất không mục đích

Thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất không đăng kí với Nhà nước

 

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền:*

Được quyền định đoạt tài sản trên đất mà tài sản đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

 

Trước khi giao nhà (BĐS hình thành trong tương lai) cho người mua. Doanh nghiệp trong nước được lấy tối đa… giá trị hợp đồng:*

B.70%

 

Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh  BĐS?*

Huy động vốn của người mua BĐS khi hội đủ điều kiện

 

Đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan  có liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh  BĐS:*

Bộ xây dựng

 

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở?*

Được thực hiện khi có nhu cầu và thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

 

Tranh chấp giữa các bên về đất đai trước khi khởi kiện phải:*

Hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất

Tính  BĐS có thể hiểu là?*

BĐS dù được đem chuyển nhượng, bán nhưng chỉ được quyền sử dụng và khai thác, không thể chuyển BĐS đến nơi khác

 

Thời hạn bảo hành nhà ở tối thiểu kể từ khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng là ?*

60 tháng đối với chung cư

24 tháng đối với nhà ở riêng lẻ

 

Hợp đồng bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai có thời hạn:*

D.Có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua và bên thuê đất

  

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở khi:*

Được phép nhập cảnh vào Việt Nam

 

Từ ngày 01/07/2015, thời hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN tính từ ngày cấp là:*

Tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư

 

Vai trò quản lý của Nhà nước có tác động… hoạt động kinh doanh trên thị trường  BĐS:*

Quyết định đến sự thúc đẩy phát triển

 

Cơ quan nào giải quyết đới với tranh chấp đất đai không có giấy tờ về quyền sở hữu đất giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau:

 

Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

Trong thời hạn bao lâu đất trồng cây lâu năm không được sử dụng sẽ bị Nhà nước thu hồi đất*

18 tháng

 

Các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo qui định. Các tổ chức báo cáo đó là:*

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý BĐS, sàn giao dịch BĐS

 

Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa không quá… căn hộ trong một tòa nhà chung cư tại VN*

D.30%

  

Cơ quan nào quản lý các đối tưởng báo cáo thực hiện một hoặc một số hoặt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai, môi giới buôn bán, chuyển giao quyền sử dụng đất*

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

 

Cơ quan nào quyết định giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài:*

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

TEST – CƠ SỞ 03

 

Kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án thì các bên phải hoàn thành  việc kí kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao dự án trong thời hạn:*

A.30 ngày

 

Hợp đồng cho thuê nhà của cá nhân, tổ chức không kinh doanh  BĐS:*

Công chứng, chứng thực khi các bên có yêu cầu

Không cần công chứng, chứng thực đối với hợp đồng dưới 06 tháng.

 

 Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng, trước khi kí hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở đó với khách hàng phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?*

Phải giải chấp nhà ở trước khi ký hợp đồng huy động vốn, trừ trường hợp bên mua và ngân hàng đồng ý

Có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của Sở xây dựng.

 

Bên bán trong hợp đồng mua bán nhà ở?*

Là chủ sở hữu nhà ở

Là người được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản có công chứng theo luật định

 

Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm suy thoái thị trường?*

Tỷ lệ chỗ trống tăng

Gía bất động sản giảm

 Bạn hiểu thế nào về tính chất thông tin bất cân xứng trên thị trường  BĐS?*

Thông tin chưa được các bên tiếp cận trước khi tham gia giao dịch

 

Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung:*

Tất cả các chủ sở hữu phải cùng kí trên hợp đồng mua bán

Có thể ủy quyền cho một chủ sở hữu kí hợp đồng mua bán

 

Phát biểu nào sau đây là đúng về đặc điểm giai đoạn bắt đầu hồi phục của thị trường  BĐS?*

Tỷ lệ chỗ trống giảm

 

Chủ đầu tư dự án  BĐS phải có trách nhiệm  làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn… kể từ ngày bàn giao nhà cho người mua.*

50 ngày

 

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở?*

Phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp bên bán là công ty kinh doanh BĐS

 

Yếu tố nào không phải là yếu tố tác động đến “ cầu” thị trường nhà ở?*

Chi phí nhân công

Chi phí nguyên vật liệu

 

Những yếu tố chính tác động đến giá cả  BĐS trên thị trường*

Nhu cầu về nhà ở, khả năng đáp ứng của thị trường và tính khan hiếm của BĐS

Quản lý nhà nước và sự khuyết taatk của thị trường

 

Điều kiện nào sau đây không cần thiết với các tổ chức  kinh doanh dịch vụ  BĐS?*

Phải có thời gian hoạt động trog lĩnh vực BĐS ít nhất 5 năm

Phải có vốn pháp định 20 tỷ VND

 

Đối tượng nào sau đây không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh  BĐS:*

Hộ gia đình, cá nhân, chuyển nhượng, cho thuê BĐS do đầu tư dự án BĐS có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng(bao gồm tiền sử dụng đất) để kinh doanh

B.Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản

 

Những giao dịch nào sau đây không phải là giao dịch nhà ở?*

Xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà ở

 

Thời hạn bảo hành nhà ở tối thiểu kể từ khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng:*

60 tháng đối với chung cư

24 tháng đối với nhà ở riêng lẻ

 

Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm của giai đoạn mở rộng thị trường  BĐS*

Gía BĐS có xu hướng tăng

Hoạt động xây dựng mới được mở rộng với tốc độ cao

 

Quyền sở hữu  nhà ở theo quy định của pháp luật nước ta thể hiện qua các quyền chủ đạo nào?*

Sử dụng, chiếm hữu và định đoạt

 

Giai đoạn nào không thuộc giai đoạn thực hiện dự án?*

Bảo hành công trình

 

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền:*

Được quyền định đoạt tài sản trên đất mà tài sản đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

 

Phần nào sau đây thuộc sở hữu riêng của người mua căn hộ:*

C.Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn phòng đó

 

Quyền sử dụng đất  chỉ được phép đưa vào kinh doanh nếu:*

QSD đất đó được quyền chuyển nhượng, cho thuê, theo quy định pháp luật

 

 

Các nội dung sau đây bị cấm?*

Sử dụng đất không mục đích

Thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất không đăng kí với Nhà nước

 

Tranh chấp giữa các bên về đất đai trước khi khởi kiện phải:*

Hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất

 

Trước khi giao nhà (BĐS hình thành trong tương lai) cho người mua. Doanh nghiệp trong nước được lấy tối đa… giá trị hợp đồng:*

B.70%

 

Đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan  có liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh  BĐS:*

Bộ xây dựng

 

Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh  BĐS?*

Huy động vốn của người mua BĐS khi hội đủ điều kiện

 Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở?*

Được thực hiện khi có nhu cầu và thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

 

Tính  BĐS có thể hiểu là?*

BĐS dù được đem chuyển nhượng, bán nhưng chỉ được quyền sử dụng và khai thác, không thể chuyển BĐS đến nơi khác

 

Sàn giao dịch  BĐS là:*

Nơi diễn ra các hoạt động về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS

 

 

Hợp đồng bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai có thời hạn:*

D.Có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua và bên thuê đất

 

Hợp đồng nào sau đây không phải là hợp đồng kinh doanh  BĐS*

Hợp đồng quản lý BĐS

 

Cơ quan nào ra quyết định giải quyết cuối cùng đối với tranh chấp đất đai không có giấy tờ về quyền sử dụng đất giữ các hộ gia định, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau:*

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Vai trò quản lý của Nhà nước có tác động… hoạt động kinh doanh trên thị trường  BĐS:*

Quyết định đến sự thúc đẩy phát triển

 

Từ ngày 01/07/2015, thời hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN tính từ ngày cấp là:*

Tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư

 

Cơ quan nào có thẩm quyền ở Việt nam giao đất, cho thuê đất đối với người nước ngoài*

UBND cấp tỉnh

 

Nội dung của sàn giao dịch  BĐS không bao gồm:*

Công chứng hợp đồng về BĐS

 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở khi:*

Được phép nhập cảnh vào Việt Nam

 

Cơ quan nào quản lý các đối tưởng báo cáo thực hiện một hoặc một số hoặt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai, môi giới buôn bán, chuyển giao quyền sử dụng đất

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

 

Phí bảo trì  phần sở hữu chung trong chung cư mà khách hàng phải trả được quy định:*

2% giá trị của căn hộ hoặc diện tích khác được bán cho khách hàng

TEST – CƠ SỞ 4

 

Phân loại theo loại hình giao dịch trao đổi, thị trường bất động sản được phân chia thành các loại chủ yếu sau*

Thị trường bất động sản tư liệu sản xuất – Thị trường bất động sản tiêu dùng – bất động sản vừa là tư liệu sản xuất vừa là tiêu dùng

 

Thị trường nào chưa được các nhà thẩm định giá hiện nay quan tâm đúng mức nên rất thiếu thông tin có hệ thống*

Khu vực nông thôn và giáp ranh

b.Tất cả đúng

Đất nông nghiệp

Thị trường sơ cấp

 

Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản*

Không được

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?*

a. Thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau đó chuyển nhượng đất đã có hạ tầng kỹ thuật

 

Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua*

d) 50

 

Thị trường bất động sản hình thành và phát triển qua ….. cấp độ*

b.4

 

Phát biểu nào không đúng về vai trò và vị trí của thị trường bất động sản*

Thị trường bất động sản là thị trường huy động nguồn vốn cực lớn tại các quốc gia phát triển nên chúng ta không nên hạn chế hạn mức tín dụng cho lĩnh vực này

 

Nhà nước thống nhất quy hoạch xây dựng và quy hoạch đất đai nhằm*

Ngăn chặn những tiêu cực trong việc sử dụng đất và hạn chế những thất thoát về kinh tế trong việc sử dụng nguồn lực vô giá này

 

Bất động sản là*

c.Đất đai và những tài sản có liên quan đến đất đai , không tách rời với đất đai.

 

Nhà nước thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu bất động sản (quyền sử dụng đất) để*

Xác nhận điều kiện đầu tiên và cần thiết để bất động sản tham gia thị trường có tổ chức. Nhằm mục đích quản lý đảm bảo cho sự an toàn cho các giao dịch của thị trường bất động sản

 

Dự án đầu tư bất động sản phải được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của*

Pháp luật về xây dựng

 

Chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền của khách hàng … giá trị hợp đồng :*

a) Lần đầu không quá 30%.

b) Phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản, khi chưa bàn giao nhà thì tổng số thu không quá 70%.

c) Khi chưa bàn giaogiấy chứng nhận sở hữu thì không được thu quá 95%.

d) 3 đáp án trên đều đúng.

 

 Khi đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh bất động sản tại một vị trí, nhà đầu tư nên sắp xếp ưu tiên như thế nào để hạn chế các rủi ro đầu tư nhất*

a) Nghiên cứu thị trường mục tiêu, tìm kiếm vị trí đầu tư, kiểm tra quy hoạch, xin ý kiến chấp thuận chủ trương

 

Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha thẩm quyền chấp thuận đầu tư thuộc*

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Vốn chủ sở hữu được xác định bằng hình thức nào*

a) Báo cáo tài chính của năm liền kề khi đăng ký dự án đầu tư

 

Dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị là dự án dự án cải tạo, nâng cấp mặt ngoài hoặc kết cấu các công trình trong khu vực đô thị hiện hữu nhưng không làm thay đổi quá bao nhiêu % các chỉ tiêu sử dụng đất của khu vực*

b) 10%

 

Giá cả Bất động sản được xác định tại*

Thị trường bất động sản

 

Dự án khu nhà ở, dự án khu đô thị mới của chủ đầu tư sẽ bị nhà nước thu hồi để giao chủ đầu tư khác thực hiện nếu không triển khai dự án trong thời hạn bao lâu kể từ ngày được cấp phép đầu tư :*

12 tháng

 

Thông tư 11/2015/TT-BXD có hiệu lực từ*

Ngày 01/02/2016

Ngày 01/03/2016

Ngày 01/05/2016

Tất cả sai

 

Thị trường bất động sản gồm mấy yếu tố*

Số lượng các yếu tố tùy theo cách tiếp cận

 

Thị trường cấp I (Thị trường sơ cấp) là*

Thị trường giao, chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất.

 

Với cách tiếp cận, xem các yếu tố như các bên tham gia thị trường bất động sản thì có

05 yếu tố

 

Đặc điểm của thị trường nhà ở đô thị khác với thị trường hàng hoá thông thường*

Trao đổi hàng hóa nhà ở là chỉ có mua bán hàng hoá không có quyền di chuyển vị trí hàng hoá trong không gian

Giá trị sử dụng và giá cả của nó được tính theo từng thời gian và vị trí

Chi phí giao dịch và mua bán cao. Phức tạp trong quan hệ giao dịch

d.Tất cả đúng

 

Thời gian hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá bao nhiêu năm*

c) 70 năm

 

Vì sao nhà nước cần phải có vai trò quan trọng đối với thị trường bất động sản*

Để khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường

 

Nhà nước đã thể hiện chính sách như thế nào đối với việc đầu tư bất động sản*

Khuyến khích có chính sách miễn giảm thuế, tiền sử dụng đất, ưu đãi đầu tư

 

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản?*

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng

 

Qua mỗi cấp độ phát triển thị trường bất động sản thường trải qua … giai đoạn*

4

 

Hành nghề môi giới độc lập nhưng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định thì bị phạt tiền?*

Từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng

 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được kinh doanh bất động sản với hình thức nào?*

Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

 

Các cấp độ phát triển theo thứ tự của thị trường bất động sản*

Sơ khai, tập trung hóa, tiền tệ hóa, tài chính hóa

 

Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn là không quá:*

70 năm

 

Việc xác định giá trị bất động sản được căn cứ chủ yếu vào:

Khả năng được mua bán của bất động sản trên thị trường

Công dụng kinh tế, kỹ thuật hoặc các chức năng của bất động sản

Nhu cầu sử dụng của dân cư trong nền kinh tế

Cả a,b,c đều đúng

 

Đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nhà đầu tư phải*

a) Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án

 

Công ty môi giới, sàn giao dịch bất động sản có quyền áp dụng biện pháp tạm thời là*

Không thực hiện giao dịch bất động sản và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

Tỷ suất sinh lời của một khoản đầu tư bất động sản, có thể được hiểu là :*

 

Suất chiết khấu sao cho hiện giá dòng tiền thu về trong tương lai của bất động sản đã được điều chỉnh với cơ hội tái đầu tư, sẽ bằng với hiện giá dòng tiền chi ra ở hiện tại và trong tương lai của bất động sản theo chi phí sử dụng vốn.

 

Cơ quan nào có thẩm quyền thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước :*

Chính phủ

 

Các thông tin cần tìm hiểu về bất động sản*

Quyền của người bán thông qua các giấy tờ hợp pháp. Phân vùng, quy hoạch sử dụng đất hiện tại và trong tương lai. Những hạn chế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng BĐS.

Quyền của người mua

Cần a và b

 

Chủ đầu tư khi bán phải bảo hành đối với nhà chung cư từ 9 tầng trở lên trong thời hạn ít nhất là :*

.60 tháng

 

Chủ thể đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn tập trung hóa*

a.Nhà đầu tư và các cơ quan quản lý về xây dựng

TEST – CƠ SỞ 05

Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua*

d) 50

 

Nội dung nào không thuộc nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản?*

Công chứng hợp đồng giao dịch bất động sản

 

Chọn đáp án đúng:*

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý

 

Hành động nào sau đây là hành vi rửa tiền*

Thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới tiền, tài sản do phạm tội mà có

 

Nội dung của môi giới theo ĐIỀU 63 Luật Kinh doanh BĐS là:*

Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng

Đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS

Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS

Cả a,b,c đều đúng

 

Thuộc tính nào của thị trường bất động sản có thể dẫn đến tình trạng đầu cơ*

.Thị trường không hoàn hảo. Cầu bất động sản ngày càng lớn, còn đất đai là tài nguyên cố định và khan hiếm.

 

Cơ quan nào có thẩm quyền  quyết định khung giá đất ở Việt Nam*

Chính phủ

 

Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha thẩm quyền chấp thuận đầu tư thuộc*

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập phải có đủ điều kiện gì?*

Phải có chứng chỉ môi giới BĐS và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luậ về thuế

 

Một hợp đồng môi giới nói chung có thể bị huỷ giữa hai bên nếu:*

Hàng hoá BĐS được môi giới không đủ điều kiện

Các thông tin về hàng hoá BĐS không chính xác

Có sự thoả thuận của các bên

Cả a, b,c đều đúng

Công ty môi giới, sàn giao dịch bất động sản có quyền áp dụng biện pháp tạm thời là*

Không thực hiện giao dịch bất động sản và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS có nhưng quyền nào sau đây?*

Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về BĐS được đưa lên sàn giao dịch BĐS

Từ chối đưa lên sàn giao dịch BĐS các BĐS không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra

Tất cả đều đúng

 

Đất đai được phân chia thành những nhóm nào sau đây:*

Nhóm đất nông nghiệp

Nhóm đất phi nông nghiệp

Nhóm đất chưa sử dụng

Cả 3 nhóm trên

 

Nhà nước thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu bất động sản (quyền sử dụng đất) để*

Xác nhận điều kiện đầu tiên và cần thiết để bất động sản tham gia thị trường có tổ chức. Nhằm mục đích quản lý đảm bảo cho sự an toàn cho các giao dịch của thị trường bất động sản

  

Hoa hồng môi giới được hưởng bao nhiêu phần trăm trong hợp đồng:*

Tuỳ theo thoả thuận

 

Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày nào?*

01/07/2014

 

Người được cấp chứng chỉ cho người khác mược, thuê chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đề hàng nghề thì sẽ:*

Bị thuhồi chứng chỉ

 

Tổ chức hoặc cá nhân muốn kinh doanh bất động sản phải như thế nào*

Thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty cổ phần

Tất cả đều đúng

 

Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hối vốn chạm, dự án đầu từ vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn là không quá:*

70 năm

 

Căn cứ trên vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư có mức ký qũy là bao nhiêu*

a) .1% – 3%

 

Các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo qui định. Các tổ chức báo cáo đó là*

c. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản

 

Nhà phố riêng biệt và phố liên kết là hàng hóa của thị trường bất động sản*

.Nhà ở

 

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài không các trường hợp sau đây:*

Đất có các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ

Đất ở

Cả a và b

 

Thị trường cấp I (Thị trường sơ cấp) là*

.Thị trường giao, chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất.

 

Vai trò quản lý thị trường bất động sản được nhà nước thể hiện thông qua việc*

.Xây dựng hệ thống pháp luật

 

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cả tổ chức và gia đình)*

UBND cấp tỉnh

UBND cấp huyện

A và B đúng

 

 

Thông tư 11/2015/TT-BXD có hiệu lực từ*

Ngày 01/02/2016

Ngày 01/03/2016

Ngày 01/05/2016

Tất cả sai

 

Phát biểu nào đúng về vai trò và vị trí của thị trường bất động sản*

.Thị trường bất động sản phát triển nhằm bình ổn thị trường nhà ở, nhà cho thuê cho người dân, các doanh nghiệp

 

Tất cả bất động sản được giao dịch trên sàn giao dịch BĐS bắt buộc phải công khai thông tin*

Đúng

 

Giá cả Bất động sản được xác định tại*

Thị trường bất động sản

 

Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất*

UBND cấp tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Cả a,b,c đều đúng

 

Theo quy định của Luật đất đai 2013, những cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất*

UBND cấp tỉnh

UBND cấp huyện

Cả a và c đều đúng

 

Trình tự phát triển ở mỗi giai đoạn phát triển của thị trường gồm*

.Phồn vinh, suy thoái, tiêu điều, phục hồi

 

Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền ban hàng bảng giá đất ở địa phương?*

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

Môi giới bất động sản là gì?*

Trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS

 

Qua mỗi cấp độ phát triển thị trường bất động sản thường trải qua … giai đoạn*

.4

 

Phân loại theo loại hình giao dịch trao đổi, thị trường bất động sản được phân chia thành các loại chủ yếu sau*

.Thị trường bất động sản tư liệu sản xuất – Thị trường bất động sản tiêu dùng – bất động sản vừa là tư liệu sản xuất vừa là tiêu dùng

 

Chọn đáp án đúng:*

Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng an ninh

Nhàn nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Cả 2 trường hợp trên đúng

 

Trong bộ phận hồ sơ của dự án, công trình xây dựng nào sau đây không thể đưa lên sàn giao dịch BĐS để niêm yết:*

Thiếu bản vẽ quy hoạch 1/500

Thiếu mặt bằng sơ đồ căn hộ chi tiết

Thiếu quyết định của cấp có thẩm quyền về giao đất, giao công trình

Cả 3 ý trên đều đúng

 

Nguyên tắc của hoạt động môi giới bất động sản là:*

Tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp

Minh bạch thông tin và hài hoà lợi ích giữa các bên

Ngân cao keiens thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế

Cả a,b,c đều đúng

TEST – CƠ SỞ 06

Giá đất làm căn cứ tính số tiền lệ phí trước bạ là*

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất

 

Phạm vi kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngòai và nhà đầu tư trong nước là :*

Hẹp hơn

 

Yếu tố nào không phải là yếu tố tác động đến “ cầu” thị trường nhà ở

Chi phí nhân công

Chi phí nguyên vật liệu

 

Phí bảo trì  phần sở hữu chung trong chung cư mà khách hàng phải trả được quy định:

2% giá trị của căn hộ hoặc diện tích khác được bán cho khách hàng//

 

Người phát hiện ra tài sản vô chủ là bất động sản*

Thì quyền sở hữu thuộc về nhà nước

 

Chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền của khách hàng … giá trị hợp đồng :*

a) Lần đầu không quá 30%.

b) Phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản, khi chưa bàn giao nhà thì tổng số thu không quá 70%.

c) Khi chưa bàn giaogiấy chứng nhận sở hữu thì không được thu quá 95%.

d) 3 đáp án trên đều đúng.

 

 

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản?*

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng

 

Cơ quan nào có thẩm quyền ở Việt Nam giao đất, cho thuê đất đối với người nước ngòai :

UBND cấp tỉnh

 

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền:*

Được quyền định đoạt tài sản trên đất mà tài sản đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

 

Phát biểu nào sau đây phản ánh sự thống nhất trong khái niệm bất động sản và tài sản:*

Bất động sản là những tài sản gắn liền với đất đai và không di dời được

 

Dự án đầu tư bất động sản, phải đáp ứng yêu cầu :*

Thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 

Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi*

Đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt

Bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực

Cả (a) và (b) đều đúng

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?*

Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại

Được Nhà nước giao đất sau đó đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua

Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

Tất cả đều đúng

 

Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo diện nhà ở duy nhất*

Cá nhân phải có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất đó tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày

 

 Nguyên nhân thị trường bất động sản mang tính vùng miền sâu sắc*

Do hàng hóa bất động sản có đặc tính này và điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế xã hội của các vùng là khác nhau

 

 Nghị định nào của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở đang có hiệu lực thi hành?*

Nghị định 76/CP (2015)

Nghị định 47/CP (2014)

Nghị định 71/CP (2010)

Tất cả đều sai.

 

Giá đất làm căn cứ tính số tiền lệ phí trước bạ là*

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất

 

Nhà nước thực hiện quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai sau đây:*

Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại.

 

Tỷ suất sinh lời của một khoản đầu tư bất động sản, có thể được hiểu là :*

Suất chiết khấu sao cho hiện giá dòng tiền thu về trong tương lai của bất động sản đã được điều chỉnh với cơ hội tái đầu tư, sẽ bằng với hiện giá dòng tiền chi ra ở hiện tại và trong tương lai của bất động sản theo chi phí sử dụng vốn.

 

Trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần bất động sản của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua trong

03 tháng

 

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:*

Đất có các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ và đất ở

 

Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của thống đốc NHNN VN ban hành ngày 22/4/2005, khi bạn vay tiền của ngân hàng để kinh doanh bất động sản, nếu tài sản thế chấp của bạn là bất động sản (gồm nhà ở của dân cư có giấy tờ hợp pháp hoặc bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất hợp pháp) thì tỷ lệ tối đa áp dụng để xác định giá trị của tài sản bảo đảm là*

50%

 

Tại Việt Nam, thời hạn cá nhân, tổ chức chiếm hữu bất động sản tuy không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai (trừ đất đai hay tài sản thuộc sở hữu Nhà nước) thì có thể xác lập quyền sở hữu cho cá nhân, tổ chức đó kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu:

30 năm

 

Thị trường nào chưa được các nhà thẩm định giá hiện nay quan tâm đúng mức nên rất thiếu thông tin có hệ thống*

Khu vực nông thôn và giáp ranh

Đất nông nghiệp

Thị trường sơ cấp

Tất cả đúng

 

Các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo qui định. Các tổ chức báo cáo đó là*

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản

 

Các trường hợp sau đây khi xây dựng phải xin giấy phép:*

Xây nhà ở riêng lẻ trong đô thị

 

Cơ quan nào ra quyết định giải quyết cuối cùng đối với tranh chấp đất đai không có giấy tờ về quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau:*

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 Việc nào sau đây không thuộc quyền định đoạt của Nhà nước đối với đất đai:

Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại;

 

Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản:*

Để khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường

 

Do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì*

Chủ bất động sản khác (có nước chảy qua) phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp

 

Thuộc tính nào của thị trường bất động sản có thể dẫn đến tình trạng đầu cơ*

Thị trường không hoàn hảo. Cầu bất động sản ngày càng lớn, còn đất đai là tài nguyên cố định và khan hiếm.

 

 Nhà nước có chế độ giảm 50% tiền sử dụng đất cho các trường hợp*

Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

 

 Thị trường bất động sản là loại thị trường*

Cạnh tranh không hoàn hảo

 

 Chủ đầu tư khi bán phải bảo hành đối với nhà chung cư từ 9 tầng trở lên trong thời hạn ít nhất là :

60 tháng

 

Trường hợp liên quan đến bất động sản mà Luật kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở không có qui định thì áp dụng theo qui định của:*

Bộ luật dân sự

 

Hợp đồng cho thuê nhà của cá nhân, tổ chức không kinh doanh  BĐS:

Công chứng, chứng thực khi các bên có yêu cầu

Không cần công chứng, chứng thực đối với hợp đồng dưới 06 tháng.

 

 Một số hình thức kinh doanh bất động sản đối với tổ chức, cá nhân trong nước?

Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại

Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

Tất cả đúng

 

Đặc điểm của thị trường nhà ở đô thị*

Mua bán quyền sở hữu nhà và công trình trên đất, nhưng chỉ được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thời hạn tối đa người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất*

10 ngày làm việc

 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được kinh doanh bất động sản với hình thức nào?*

Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

TEST – CƠ SỞ 07


Thời gian hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá bao nhiêu năm*

70 năm

 

 Đối với bất động sản là nhà ở công trình có sẳn khi giao dịch thì tính pháp lý của bất động sản phải đảm bảo*

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình khác gắn liền với đất (trong thời hạn sử dụng – nếu có)

Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình khác gắn liền với đất

Không bị kê biên để thi hành án

Tất cả các nội dung trên

 

 Thị trường bất động sản là loại thị trường*

Cạnh tranh không hoàn hảo

 

 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được kinh doanh bất động sản với hình thức nào?*

Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

 

 Các thông tin cần tìm hiểu về bất động sản*

Quyền của người bán thông qua các giấy tờ hợp pháp. Phân vùng, quy hoạch sử dụng đất hiện tại và trong tương lai. Những hạn chế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng BĐS.

Quyền của người mua

Cần a và b

 

Trong trường hợp chủ đầu tư chỉ đăng ký dự án xây dựng phần thô khi bàn giao nhà phải*

Hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó

Hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội

Cả (a) và (b) đều đúng

 

 Thị trường bất động sản hình thành và phát triển qua ….. cấp độ*

4

 

 Đặc điểm của thị trường nhà ở đô thị khác với thị trường hàng hoá thông thường*

Trao đổi hàng hóa nhà ở là chỉ có mua bán hàng hoá không có quyền di chuyển vị trí hàng hoá trong không gian

Giá trị sử dụng và giá cả của nó được tính theo từng thời gian và vị trí

Chi phí giao dịch và mua bán cao. Phức tạp trong quan hệ giao dịch

Tất cả đúng

 

 Với tư cách là người chủ sở hữu tài sản là bất động sản (ngoài đất đai), chủ sở hữu được thực hiện các quyền:*

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt

 

 Nhà phố riêng biệt và phố liên kết là hàng hóa của thị trường bất động sản*

Nhà ở

 

Thời hạn tối đa người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất*

10 ngày làm việc

  

 Các cấp độ phát triển của thị trường bất động sản là*

Sự phân chia tương đối để nhà nước và các bên liên quan có sự hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường

 

 Trong các trường hợp sau, trường hợp nào Nhà nước buộc phải thu hồi lại đất:*

Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;

Cả a, b, c đều đúng.

 

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?*

Thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau đó chuyển nhượng đất đã có hạ tầng kỹ thuật

 

 Dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị là dự án dự án cải tạo, nâng cấp mặt ngoài hoặc kết cấu các công trình trong khu vực đô thị hiện hữu nhưng không làm thay đổi quá bao nhiêu % các chỉ tiêu sử dụng đất của khu vực*

10%

 

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức:*

Giaođất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

 

 Tỷ suất sinh lời của một khoản đầu tư bất động sản, có thể được hiểu là :*

Suất chiết khấu sao cho hiện giá dòng tiền thu về trong tương lai của bất động sản đã được điều chỉnh với cơ hội tái đầu tư, sẽ bằng với hiện giá dòng tiền chi ra ở hiện tại và trong tương lai của bất động sản theo chi phí sử dụng vốn.

 

 

 Nguyên nhân thị trường bất động sản mang tính vùng miền sâu sắc*

Do hàng hóa bất động sản có đặc tính này và điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế xã hội của các vùng là khác nhau

 

 Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn là không quá:*

70 năm

 

 Dự án khu nhà ở, dự án khu đô thị mới của chủ đầu tư sẽ bị nhà nước thu hồi để giao chủ đầu tư khác thực hiện nếu không triển khai dự án trong thời hạn bao lâu kể từ ngày được cấp phép đầu tư :*

12 tháng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nào sau đây phát hành:*

Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 

 Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá mấy năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất*

03 năm

 

 Thời gian người sử dụng đất được ghi nợ tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất tối đa là*

05 năm

 

Với cách tiếp cận, xem các yếu tố như các bên tham gia thị trường bất động sản thì có*

05 yếu tố

 

 Phạm vi kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngòai và nhà đầu tư trong nước là :*

Hẹp hơn

 

 Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua*

50

 

 

 Thị trường thứ cấp là*

Thị trường xây dựng công trình để bán hoặc cho thuê

 

 Các nội dung cần thể hiện trong ý tưởng dự án bao gồm*

 

Mô hình kinh doanh cung cấp dịch vụ gì, tính vượt trội của các dịch vụ do dự án cung cấp so với các dịch vụ hiện hữu trên thị trường hiện nay;

Ý tưởng kiến trúc như thế nào, sự độc đáo của kiến trúc; Các đặc điểm kỹ thuật;

Thị trường mục tiêu; Quản lý đầu tư và khai thác như thế nào?

Tất cả a,b và c

 

 Khi đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh bất động sản tại một vị trí, nhà đầu tư nên sắp xếp ưu tiên như thế nào để hạn chế các rủi ro đầu tư nhất*

Nghiên cứu thị trường mục tiêu, tìm kiếm vị trí đầu tư, kiểm tra quy hoạch, xin ý kiến chấp thuận chủ trương

 

 Cơ quan nào có thẩm quyền thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước :*

Chính phủ

 

 Đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nhà đầu tư phải*

Ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án

 

Chủ đầu tư khi bán phải bảo hành đối với nhà chung cư từ 9 tầng trở lên trong thời hạn ít nhất là :*

60 tháng

 

Thị trường nào chưa được các nhà thẩm định giá hiện nay quan tâm đúng mức nên rất thiếu thông tin có hệ thống*

a. Khu vực nông thôn và giáp ranh

Đất nông nghiệp

Thị trường sơ cấp

Tất cả đúng

 

 Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng được xếp vào nhóm đất nào sau đây:*

Nhóm đất phi nông nghiệp;

 

 Nhà nước có chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các trường hợp*

Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Nhà ở xã hội, nhà ở cho người phải di dời do thiên tai

Cả a và b

 

 Dự án đầu tư bất động sản, phải đáp ứng yêu cầu :*

Thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 

 Phát biểu nào đúng về vai trò và vị trí của thị trường bất động sản*

Thị trường bất động sản phát triển nhằm bình ổn thị trường nhà ở, nhà cho thuê cho người dân, các doanh nghiệp

 

 Các cấp độ phát triển theo thứ tự của thị trường bất động sản*

Sơ khai, tập trung hóa, tiền tệ hóa, tài chính hóa

 

 Chức năng cơ bản của quản lý nhà nước*

Chức năng điều khiển và chức năng phát triển

 

 Nhà nước có chế độ giảm 50% tiền sử dụng đất cho các trường hợp*

Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

TEST – CƠ SỞ 08

Phạm vi kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngòai và nhà đầu tư trong nước là :*

Hẹp hơn

 

 Cơ quan nào ra quyết định giải quyết cuối cùng đối với tranh chấp đất đai không có giấy tờ về quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau:*

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá mấy năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất*

03 năm

 

Thời gian người sử dụng đất được ghi nợ tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất tối đa là*

05 năm

 

 Với tư cách là người chủ sở hữu tài sản là bất động sản (ngoài đất đai), chủ sở hữu được thực hiện các quyền:*

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt

 

 Thời hạn tối đa người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất*

10 ngày làm việc

 

 Thuộc tính nào của thị trường bất động sản có thể dẫn đến tình trạng đầu cơ*

Thị trường không hoàn hảo. Cầu bất động sản ngày càng lớn, còn đất đai là tài nguyên cố định và khan hiếm.

 

 Cơ quan nào có thẩm quyền thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước :*

Chính phủ

 

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?*

Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại

Được Nhà nước giao đất sau đó đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua

Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

Tất cả đều đúng

 

 Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn là không quá:*

70 năm

 

Thị trường thứ cấp là*

Thị trường xây dựng công trình để bán hoặc cho thuê

 

 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được kinh doanh bất động sản với hình thức nào?*

Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

 

Các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo qui định. Các tổ chức báo cáo đó là*

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản

 

 Đặc điểm của thị trường nhà ở đô thị khác với thị trường hàng hoá thông thường*

Trao đổi hàng hóa nhà ở là chỉ có mua bán hàng hoá không có quyền di chuyển vị trí hàng hoá trong không gian

Giá trị sử dụng và giá cả của nó được tính theo từng thời gian và vị trí

Chi phí giao dịch và mua bán cao. Phức tạp trong quan hệ giao dịch

Tất cả đúng

 

 Giá đất làm căn cứ tính số tiền lệ phí trước bạ là*

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất

 

 Dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị là dự án dự án cải tạo, nâng cấp mặt ngoài hoặc kết cấu các công trình trong khu vực đô thị hiện hữu nhưng không làm thay đổi quá bao nhiêu % các chỉ tiêu sử dụng đất của khu vực*

10%

 

 

 Nguyên nhân thị trường bất động sản mang tính vùng miền sâu sắc*

Do hàng hóa bất động sản có đặc tính này và điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế xã hội của các vùng là khác nhau

 

 Trong các trường hợp sau, trường hợp nào Nhà nước buộc phải thu hồi lại đất:*

Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;

Cả a, b, c đều đúng.

 

 Trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần bất động sản của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua trong*

03 tháng

 

 Nghị định nào của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở đang có hiệu lực thi hành?*

Nghị định 76/CP (2015)

Nghị định 47/CP (2014)

Nghị định 71/CP (2010)

Tất cả đều sai.

 

 Các nội dung cần thể hiện trong ý tưởng dự án bao gồm*

Mô hình kinh doanh cung cấp dịch vụ gì, tính vượt trội của các dịch vụ do dự án cung cấp so với các dịch vụ hiện hữu trên thị trường hiện nay;

Ý tưởng kiến trúc như thế nào, sự độc đáo của kiến trúc; Các đặc điểm kỹ thuật;

Thị trường mục tiêu; Quản lý đầu tư và khai thác như thế nào?

Tất cả a,b và c

 

 Đặc điểm của thị trường nhà ở đô thị*

Mua bán quyền sở hữu nhà và công trình trên đất, nhưng chỉ được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

 Đối với bất động sản là nhà ở công trình có sẳn khi giao dịch thì tính pháp lý của bất động sản phải đảm bảo*

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình khác gắn liền với đất (trong thời hạn sử dụng – nếu có)

Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình khác gắn liền với đất

Không bị kê biên để thi hành án

Tất cả các nội dung trên

 

 Nhà nước có chế độ giảm 50% tiền sử dụng đất cho các trường hợp*

Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nào sau đây phát hành:*

Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 

Chủ đầu tư khi bán phải bảo hành đối với nhà chung cư từ 9 tầng trở lên trong thời hạn ít nhất là :*

60 tháng

 

 Thị trường nào chưa được các nhà thẩm định giá hiện nay quan tâm đúng mức nên rất thiếu thông tin có hệ thống*

Khu vực nông thôn và giáp ranh

Đất nông nghiệp

Thị trường sơ cấp

Tất cả đúng

 

 Người phát hiện ra tài sản vô chủ là bất động sản*

Thì quyền sở hữu thuộc về nhà nước

 

Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua*

50

 

 Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức:*

Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

 

 Thời gian hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá bao nhiêu năm*

70 năm

 

 Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo diện nhà ở duy nhất*

Cá nhân phải có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất đó tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày

 

Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi*

Đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt

Bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực

Cả (a) và (b) đều đúng

 

 Cơ quan nào có thẩm quyền ở Việt Nam giao đất, cho thuê đất đối với người nước ngòai :*

UBND cấp tỉnh

 

Nhà nước thực hiện quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai sau đây:*

Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại.

 

Khi đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh bất động sản tại một vị trí, nhà đầu tư nên sắp xếp ưu tiên như thế nào để hạn chế các rủi ro đầu tư nhất*

Nghiên cứu thị trường mục tiêu, tìm kiếm vị trí đầu tư, kiểm tra quy hoạch, xin ý kiến chấp thuận chủ trương

 

 Các thông tin cần tìm hiểu về bất động sản*

Quyền của người bán thông qua các giấy tờ hợp pháp. Phân vùng, quy hoạch sử dụng đất hiện tại và trong tương lai. Những hạn chế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng BĐS.

Quyền của người mua

Cần a và b

 

 Một số hình thức kinh doanh bất động sản đối với tổ chức, cá nhân trong nước?*

Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại

Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

Tất cả đúng

 

 Do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì*

Chủ bất động sản khác (có nước chảy qua) phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp

 

 Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:*

Đất có các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ và đất ở

 TEST – CHUYÊN MÔN 01

 

Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS?*

Huy động vốn của người mua BĐS khi hội đủ điều kiện

 

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS*

Huy động vốn trái phép

Sử dụng vốn huy động với mục đích không theo cam kết

 

Vai trò của người môi giới BĐS*

Cung cấp thông tin một cách công khai, trung thực cho các chủ thể tham gia giao dịch

Làm cầu nối giữa người mua, người bán & hưởng phí môi giới

 

Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới là do*

Nhân viên tư vấn rõ ràng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo

Sản phẩm phù hợp nhu cầu

 

Điểm nào đặc biệt quan trọng đối với việc hoạch địch chiến lược Marketing trong kinh doanh BĐS*

Nhu cầu khách hàng

 

Tình huống: Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng. Ngân hàng định giá 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị của BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là*

294 triệu đồng

 

Phân tích lợi nhuận trên tổng doanh thu là nhằm*

Xem xét mức độ lợi nhuận so với khách hàng từng giai đoạn để từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp

 

Cầu về bất động sản có thể phân loại thành*

Nhu cầu trực tiếp, nhu cầu gián tiếp

  

Tinh huống: Người mua đặt cọc 20 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán. Giả sử trong hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phạm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc và đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm :*

40 triệu đồng

 

Nội dung họat động của sàn giao dịch bất động sản không bao gồm họat động nào sau đây:*

Công chứng hợp đồng về bất động sản

 

Hoạt động môi giới sẽ giúp trả lời câu hỏi*

Ai mua, ai bán, ở đâu, cái gì và như thế nào

 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

 

Hoạt động môi giới sẽ tìm ra hướng giải quyết tối ưu cho khách hàng thể hiện qua việc*

Tối ưu về tài chính, tối ưu về giá cả và bảo đảm mức độ an toàn

 

Số lượng “cung” nhà ở cố định và “cầu” nhà ở giảm, giá nhà sẽ thay đổi thế nào?*

Giảm

 

Phong cách đàm phán các bên cùng quan tâm đến lợi ích của nhau với tinh thần hợp tác và đều thu được lợi ích là phong cách đàm phán:*

Thắng – thắng

 

Nguyên tắc quan trọng trong tư vấn khách hàng là?*

Người môi giới “nói” chứ không “đọc”

Quan tâm phản ứng của khách hàng khi đang tư vấn

 

Tình huống : Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau: Diện tích sử dụng căn hộ F là : 55,04 m2 ( được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ;Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 57,7 m2‘ khách hàng được quyền:*

Nhận căn hộ và thanh toán theo diện tích thực tế

 

Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng. Ngân hàng định giá là 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là:*

C.294 triệu đồng

 

Nội dung nào sau đây không quy định trong nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng:*

Hoa hồng môi giới

 

Nội dung nào được xem là hỗ trợ tăng thêm của người môi giới đối với khách hàng?*

Hỗ trợ thủ tục vay vốn

Thuê lại, bán lại BĐS

 

Tiếp nhận sản phẩm mới từ ban giám đốc công ty, việc đầu tiên người môi giới cần thực hiện:*

Phân tích và đánh giá sản phẩm

 

Khi tiếp xúc, tư vấn khách hàng, người môi giới nên:*

Ghi chép thông tin

Lắng nghe, quan tâm đến khách hàng nói

 

Trong môi giới BĐS dự án, tiếp nhận sản phẩm là bước đầu tiên để nhân viên kinh doanh có thể?*

Am hiểu về khách hàng

Am hiểu về chủ đầu tư

 

Các công ty BĐS thực hiện chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng sản phẩm vượt trội, khác biệt như thế nào?*

Tìm ra “ khe hở” thị trường, đầu tư chuyên biệt hóa tạo ra khoảng cách so với các đối thủ cạnh tranh

 

Bản chất môi giới BĐS là gì?*

Cung cấp cho Khách hàng giải pháp tối ưu nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trên cơ sở thông tin chọn lọc và dịch vụ tốt nhất

 

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới BĐS:*

Phải thông báo các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến sự xét đoán của khách hàng

Phải trung thực muốn nhận ủy thác song trùng thì phải nói rõ cho đôi bên bán và mua biết việc này

 

Hệ thống marketing có những loại nhiệm vụ chủ yếu nào?*

Truyền tải thông tin, hình ảnh tốt của doanh nghiệp đến người tiêu dùng

Xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng

 

Đặc điểm nào sau đây  không thuộc lập trường đàm phán theo kiểu “mềm”?*

Ép đối phương phải nhượng bộ

 

Một người môi giới chuyên nghiệp có cần các đức tính:*

A.Tính kiên nhẫn, chân thành với khách hàng, biết lắng nghe kể cả những việc không liên quan trực tiếp đến giao dịch

Tinh thần trách nhiệm, có khả năng soạn thảo hợp đồng

TEST – CHUYÊN MÔN 02

 

Nhà môi giới thuộc nhóm nào?*

.Cung cấp dịch vụ.

 

Nhà nước cần phải hỗ trợ nghề môi giới bằng việc*

Đào tạo, phát triển dịch vụ môi giới chuyên nghiệp và tạo ra môi trường pháp lý, xã hội cạnh tranh lành mạnh

 

 

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có giá trị sử dụng trong thời hạn :*

5 năm

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế – xã hội làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản gồm*

Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số từ trong nước và quốc tế

 

Bên môi giới được hưởng thù lao môi giới :*

.Không phụ thuộc vào kết quả giao dịch

 

Thị trường BĐS mang tính vùng, tính khu vực vì:*

Thị trường BĐS không tập trung, trải rộng ở mọi vùng trên đất nước. Mỗi thị trường mang tính chất địa phương với quy mô và trình độ khác nhau do có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền.

 

Người môi giới BĐS đóng vai trò:*

Đại diện theo ủy quyền thực hiện mua bán, thuê, cho thuê các loại BĐS cho khách hàng

Tham gia tiếp thị, giới thiệu sản phẩm BĐS, soạn thảo hợp đồng trong giao dịch BĐS

 

Một người môi giới chuyên nghiệp có cần các đức tính:

A.Tính kiên nhẫn, chân thành với khách hàng, biết lắng nghe kể cả những việc không liên quan trực tiếp đến giao dịch

C. Tinh thần trách nhiệm, có khả năng soạn thảo hợp đồng

 

Nếu đơn vị có hành vi sử dụng nhân viên môi giới bất động sản, định giá bất động sản không có chứng chỉ hành nghề theo quy định thì bị phạt tiền?*

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

 

Người mua đặt cọc 20 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán, giả sử trong Hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phảm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc thiệt hại cho người mua theo luật, tổng số tiền phải trả là:*

40 triệu đồng

 

Theo Nghị định 121/2013/NĐ-CP mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản?*

300.000.000 đồng.

 

Thông tin về cơ sở hạ tầng xã hội là thông tin của*

Thông tin xã hội, lịch sử

  

Hành nghề môi giới độc lập nhưng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định thì bị phạt tiền?*

Từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng

 

Đối tượng chính của một thương vụ môi giới bất động sản là*

Bên cung – bên cầu

 

Trong quá trình tiến hành lập hồ sơ thương vụ, loại giấy tờ pháp lý mà nhà môi giới nên nhận là*

Bản photocopy

 

Để biết thông tin về qui hoạch ta cần tìm kiếm*

Phòng quản lý đất đai, UBND cấp quận, Sở quy hoạch

 

Đối với BĐS đã hình thành chủ quyền (nhà riêng lẻ) phần diện tích được công nhận quyền thực hiện giao dịch*

Bao gồm cả phần diện tích sử dụng chung và diện tích sử dụng riêng.

 

Trong môi giới BĐS dự án, tiếp nhận sản phẩm là bước đầu tiên để nhân viên kinh doanh có thể?*

Am hiểu về khách hàng

Am hiểu về chủ đầu tư

 

Căn nhà giao dịch với giá 600 triệu đồng. Ngân hàng định giá là 520 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là:*

B. 364 triệu đồng

 

Nội dung dịch vụ môi giới BĐS bao gồm những lĩnh vực sau đây:*

Môi giới mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS

 

Tình huống: Người mua đặt cọc 20 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán. Giả sử trong hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phạm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc và đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm :*

40 triệu đồng 

Thông tin cần biết về bất động sản*

Thông tin xã hội, lịch sử, thông tin kinh tế kỹ thuật, thông tin pháp lý

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS*

Không phải thành lập doanh nghiệp

 

Phạm vi kinh doanh dịch vụ BĐS của tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài:*

Có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, quản lý BĐS

 

Phân tích lợi nhuận trên một giao dịch là nhằm*

Đo lường quy mô của các giao dịch cho thấy hiệu quả của việc tìm kiếm các giao dịch có giá trị lớn

 

Hoạt động môi giới sẽ tìm ra hướng giải quyết tối ưu cho khách hàng thể hiện qua việc*

Tối ưu về tài chính, tối ưu về giá cả và bảo đảm mức độ an toàn

 

Trong môi giới nhà riêng lẻ, trước khi dẫn khách hàng đi xem nhà, người môi giới nên:*

Chỉ ra những hạn chế của căn nhà để khách hàng cân nhắc

Nêu ưu điểm một cách thực tế

 

Khi cầu BĐS tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến  giá bán và tiền thuế BĐS ngắn hạn?*

Gía và tiền thuê sẽ tăng.

TEST – CHUYÊN MÔN 03


Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó:§ Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNЧ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNЧ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐTiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau:Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng.Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng.Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.

-Người mua sẽ thanh toán trong đợt 6 là:*

354.000.000 VNĐ

– Phí bảo trì sẽ được thanh toán trong đợt:*

Đợt 6

 

– Nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Sau khi thanh toán tiền đặt cọc 50.000.000 VNĐ. Người mua sẽ thanh toán trong đợt 1 còn lại là:*

214.000.000 VNĐ

 

-Nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Người mua sẽ thanh toán trong đợt 5 là:*

264.000.000 VNĐ

 

-Đợt 7 khách hàng thanh toán đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, khách hàng được ưu đãi chiết khấu, vậy khách hàng thanh toán trong đợt 7 là bao nhiêu?*

65.340.000 VNĐ

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS*

Phải thành lập doanh nghiệp

 

Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới là do*

Nhân viên tư vấn rõ ràng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo

 

Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS là  :*

Hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS

 

Cá nhân có quyền hành nghề kinh doanh môi giới bất động sản độc lập khi:*

Có chứng chỉ môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế

  

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS : (câu 2 đáp án )*

Huy động vốn trái phép

Sử dụng vốn huy động với mục đích không theo cam kết

 

Để thực hiện tốt vai trò của mình, nhà môi giới được đòi hỏi phải*

Có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

Đầu tư nhiều thời gian cho nghể nghiệp và rèn luyện các kỹ năng

Kiên nhẫn và đạo đức

Tất cả đúng

 

Các vấn đề cần xem xét khi lập kế hoạch hoạt động cho văn phòng môi giới*

Cần làm gì để đạt được mức bán theo yêu cầu; Kế hoạch ngân sách hoạt động cho văn phòng; Số lượng thương vụ bao nhiêu để đạt được mức doanh lợi; Xem chương trình quảng cáo như thế nào

 

Một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là:*

Một danh sách rút gọn sau khi sàng lọc từ danh sách khách hàng tiềm năng bằng điện thoại, thư từ,…

 

Điểm nào đặc biệt quan trọng đối với việc hoạch địch chiến lược Marketing trong kinh doanh BĐS*

Nhu cầu khách hàng

 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

 

Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau:Diện tích sử dụng căn hộ F là : 55,04 m2 ( được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ;Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 57,7 m2‘ khách hàng được quyền:*

Nhận căn hộ và thanh toán theo diện tích thực tế

 

Nguyên tắc quan trọng nhất hoạt động môi giới bất động sản là*

Tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp

 

Vai trò của người môi giới BĐS*

Cung cấp thông tin một cách công khai, trung thực cho các chủ thể tham gia giao dịch

 

Khi đầu tư thứ cấp hoặc tham gia thị trường mua đi bán lại để hưởng chênh lệch, yếu tố nào quyết định giảm rủi ro cao nhất:*

Đảm bảo tính thanh khoản. Tuy nhiên nhà nước không khuyến khích hành động này

 

Thông tin cần biết về bất động sản*

Thông tin xã hội, lịch sử, thông tin kinh tế kỹ thuật, thông tin pháp lý

 

Trong nghiệp vụ khảo sát BĐS cần phải*

Thu nhận hồ sơ pháp lý, khảo sát thực tế, thể hiện thông tin trung thực.

 

Tinh huống: Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng. Ngân hàng định giá 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị của BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là*

294 triệu đồng

 

Bên môi giới được hưởng hoa hồng môi giới?*

Khi giao dịch thành công

 

Các nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản*

Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản và (b)

 

Trong giao dịch bất động sản nhà nước Việt Nam việc xác định tình trạng hôn nhân như thế nào*

Bắt buộc

 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

 

Để biết thông tin về qui hoạch ta cần tìm kiếm*

Phòng quản lý đất đai, UBND cấp quận, Sở quy hoạch

 

Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS?*

Huy động vốn của người mua BĐS khi hội đủ điều kiện

 

Tinh huống: Người mua đặt cọc 20 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán.Giả sử trong hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phạm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc và đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm :*

40 triệu đồng

TEST – CHUYÊN MÔN 04

Nhận được thông tin phản hồi ngay, là phương thức tốt nhất để truyền thông cho những sản phẩm gía trị cao, nhiều đặc tính như nhà, căn hộ là ưu điểm của:*

Chào hàng cá nhân.

 

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải:*

Gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương.

 

Phương pháp thu thập thông tin về cầu bất động sản thụ động*

Trông chờ hiệu quả của quảng cáo

 

Hoạt động môi giới sẽ tìm ra hướng giải quyết tối ưu cho khách hàng thể hiện qua việc*

Tối ưu về tài chính, tối ưu về giá cả và bảo đảm mức độ an toàn

 

Vì sao hai bên cung – cầu bất động sản cần có môi giới*

Vì bất động sản có quyền năng phức tạp và thị tường bất động sản là thị trường không hoàn hảo

 

Nếu phối hợp cả hai phương pháp thụ động và chủ động thì thông thường sẽ tiến hành như thế nào*

Chủ động rồi thụ động

  

Các bên có thể thỏa thuận mức hoa hồng của họat động môi giới bằng :*

Bằng số tiền cụ thể

Theo tỷ lệ % của giá trị hợp đồng

Chênh lệch giữa giá bên được môi giới đưa ra và giá bán

Cả a, b, c đều đúng

 

Quá trình chia một thị trường toàn phần hoặc một khu vực thị trường thành những thị trường nhỏ, những nhóm khách hàng vì mục đích marketing, gọi là:*

Phân khúc thị trường.

 

Tiến trình ra quyết định mua một bất động sản của khách hàng, bắt đầu bằng:*

Nhận thức được nhu cầu.

 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản?*

Phải thành lập doanh nghiệp.

 

Vì sao doanh nghiệp phải chọn thị trường mục tiêu:*

Vì nguồn lực hữu hạn.

 

Trong các bước thực hiện quy trình, khám phá nhu cầu là bước nhằm thực hiện công việc gì*

Tìm kiếm thông tin

 

Khi giới thiệu bán hàng, nhân viên cần tập trung vào 3 yếu tố chính nào?*

Đặc điểm sản phẩm, lợi ích sản phẩm, đưa ra bằng chứng.

 

Các nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản*

Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản phải công khai, trung thực và tuân thủ theo pháp luật; Phải đủ điều kiện được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;

 

Đánh giá tiềm năng của khách hàng là một bước quan trọng trong quy trình và được xem là một bước thể hiện công tác*

Xử lý thông tin

 

Việc thỏa thuận giữa các bên nên tiến hành với hình thức*

Lập bằng văn bản có xác nhận của các bên tham gia

 

Giai đoạn đầu tiên của quá trình hoạch định chiến lược marketing là:

Tìm nhóm khách hàng tiềm năng mà nhu cầu của họ chưa được thỏa mãn.

 

Các nghiệp vụ nào hổ trợ thiết thực cho hoạt động môi giới?*

Định giá, pháp lý, tín dụng ngân hàng.

 

Phí dịch vụ tư vấn bất động sản?*

Theo thỏa thuận trong hợp đồng

 

Hành động nào sau đây bị nhà nước thu hồi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản:*

Cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề.

Vừa là nhà môi giới, vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

a, c đúng.

 

Nếu đơn vị vi phạm quy định về địa điểm hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc thay đổi địa chỉ giao dịch mà không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định thì bị phạt tiền?*

Từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

 

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản*

Thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới

 

Để thu hút khách hàng của các đối thủ cạnh tranh, câu hỏi quan trọng nhất mà các công ty phải trả lời:*

Điều gì làm cho khách hàng thay đổi công ty môi giới mà họ thường giao dịch?

 

Thông tin cần biết về bất động sản*

Thông tin xã hội, lịch sử, thông tin kinh tế kỹ thuật, thông tin pháp lý

 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

 

Điều kiện không bắt buộc khi thành lập sàn giao dịch bất động sản:*

Có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng.

 

Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động?*

Xây dựng. Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

Tất cả đúng

Kinh doanh bất động sản. Quản lý phát triển nhà và công sở

Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

 

Các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản*

Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu bất động sản và các nhân tố ảnh hưởng đến cung bất động sản; Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế – xã hội

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến cung bất động sản gồm*

Quy định của nhà nước liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và Sự gia tăng số lượng bất động sản, sự biến động giá cả của thị trường chi phí xây dựng và tốc độ tăng trưởng và suy thoái của từng loại bất động sản; Các chính sách kinh tế – xã hội của nhà nước

 

 

Cầu về bất động sản có thể phân chia thành*

Nhu cầu mua, nhu cầu thuê, nhu cầu gián tiếp qua tín dụng và bảo hiểm

 

Cầu về bất động sản có thể phân loại thành*

Nhu cầu trực tiếp, nhu cầu gián tiếp

 

Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập?*

Có quyền nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế

 

Xác định đối tượng bên cung nhằm để*

Xác định nguyện vọng

Nắm bắt các thông tin liên quan

Xác lập các tiêu chí thỏa thuận

Tất cả đều đúng

Nội dung họat động của sàn giao dịch bất động sản không bao gồm họat động nào sau đây:*

Công chứng hợp đồng về bất động sản

 

Một phương thức thanh toán tốt và hấp dẫn là phương thức đảm bảo:*

Được chia thành nhiều đợt theo đúng tiến độ xây dựng

Có sự hỗ trợ tốt của Ngân hàng bảo lãnh về hạn mức vay, thời hạn vay, lãi vay

 

Trong giao dịch bất động sản nhà nước Việt Nam việc xác định tình trạng hôn nhân như thế nào*

Bắt buộc

 

Hành nghề môi giới độc lập nhưng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định thì bị phạt tiền?*

Từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng

 

Cơ quan nào có trách nhiệm quy định, hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong kinh doanh bất động sản.*

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Hợp đồng mua bán bất động sản là loại hợp đồng được thực hiện*

Với sự công chứng của công chứng viên có thẩm quyền

 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản?*

Phải thành lập doanh nghiệp và bảo đảm các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

TEST – CHUYÊN MÔN 05


Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới là do*

Nhân viên tư vấn rõ ràng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo

Sản phẩm phù hợp nhu cầu

 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

 

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó:§ Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNЧ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNЧ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐTiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau:Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng.Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng.Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Bên cạnh đó,

– Nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Người mua sẽ thanh toán trong đợt 5 là:*

264.000.000 VNĐ

-Phí bảo trì sẽ được thanh toán trong đợt:*

Đợt 6

– Đợt 7 khách hàng thanh toán đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, khách hàng được ưu đãi chiết khấu, vậy khách hàng thanh toán trong đợt 7 là bao nhiêu?*

65.340.000 VNĐ

 

-Nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Người mua sẽ thanh toán trong đợt 6 là:*

354.000.000 VNĐ

 

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS :*

Huy động vốn trái phép

Sử dụng vốn huy động với mục đích không theo cam kết

 

Nguyên tắc quan trọng nhất hoạt động môi giới bất động sản là*

Tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp

 

Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS là  :*

Hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS

 

Một phương thức thanh toán tốt và hấp dẫn là phương thức đảm bảo:*

Được chia thành nhiều đợt theo đúng tiến độ xây dựng

Có sự hỗ trợ tốt của Ngân hàng bảo lãnh về hạn mức vay, thời hạn vay, lãi vay

 

Theo Nghị định 121/2013/NĐ-CP mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản?*

300.000.000 đồng.

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS*

Phải thành lập doanh nghiệp

 

Các nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản*

Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản và (b)

 

Tinh huống: Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng. Ngân hàng định giá 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị của BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là*

294 triệu đồng

 

Vai trò của người môi giới BĐS*

Làm cầu nối giữa người mua, người bán & hưởng phí môi giới

 

Tình huống : Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau:Diện tích sử dụng căn hộ F là : 55,04 m2 ( được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ;Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 57,7 m2‘ khách hàng được quyền:*

Nhận căn hộ và thanh toán theo diện tích thực tế

 

Một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là:*

Một danh sách rút gọn sau khi sàng lọc từ danh sách khách hàng tiềm năng bằng điện thoại, thư từ,…

 

Đâu là những sai lầm thường mắc phải trong đàm phán:*

Ngồi vào bàn đàm phán với định kiến

 

Trong nghiệp vụ khảo sát BĐS cần phải*

Thu nhận hồ sơ pháp lý, khảo sát thực tế, thể hiện thông tin trung thực.

 

Hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân có quy mô nhỏ và không thường xuyên phải được*

Lập thành văn bản và phải công chứng hoặc chứng thực

 

Để thực hiện tốt vai trò của mình, nhà môi giới được đòi hỏi phải*

Có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

Đầu tư nhiều thời gian cho nghể nghiệp và rèn luyện các kỹ năng

Kiên nhẫn và đạo đức

Tất cả đúng

 

Bên môi giới được hưởng hoa hồng môi giới?*

Khi giao dịch thành công

 

Thông tin cần biết về bất động sản*

Thông tin xã hội, lịch sử, thông tin kinh tế kỹ thuật, thông tin pháp lý

 

Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS?*

Huy động vốn của người mua BĐS khi hội đủ điều kiện

 

Tinh huống: Người mua đặt cọc 30 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán.Giả sử trong hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phạm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc và đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm :*

60 triệu đồng

 

Tình huống: Căn nhà giao dịch với giá 600 triệu đồng. Ngân hàng định giá 520 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị của BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là*

b) 364 triệu đồng

 

Các vấn đề cần xem xét khi lập kế hoạch hoạt động cho văn phòng môi giới*

Cần làm gì để đạt được mức bán theo yêu cầu; Kế hoạch ngân sách hoạt động cho văn phòng; Số lượng thương vụ bao nhiêu để đạt được mức doanh lợi; Xem chương trình quảng cáo như thế nào

  

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

 

Nhận xét nào sau đây là đúng:*

Đàm phán vừa là khoa học vừa là nghệ thuật

 

Trong giao dịch bất động sản nhà nước Việt Nam việc xác định tình trạng hôn nhân như thế nào*

Bắt buộc

TEST – CHUYÊN MÔN 06

Khách hàng quan tâm đến điều gì nhất khi tìm hiểu mua chung cư:*

Hạ tầng kỹ thuật, giá cả, diện tích sử dụng

Giá cả, diện tích sử dụng, vị trí giao thông

Môi trường sống, chi phí sử dụng, diện tích khu vực

Cả 3 ý trên

Phí dịch vụ tư vấn bất động sản?*

Theo thỏa thuận trong hợp đồng

 

Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới là do*

Nhân viên tư vấn rõ ràng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo

Sản phẩm phù hợp nhu cầu

 

Một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là:*

Một danh sách rút gọn sau khi sàng lọc từ danh sách khách hàng tiềm năng bằng điện thoại, thư từ,…

 

Nhà môi giới thuộc nhóm nào?*

Cung cấp dịch vụ.

 

Bên môi giới được hưởng thù lao môi giới :*

Không phụ thuộc vào kết quả giao dịch

 

Đâu là những sai lầm thường mắc phải trong đàm phán:*

Ngồi vào bàn đàm phán với định kiến

 

Nhà môi giới BĐS cần phải:*

Luôn đảm bảo tính pháp luật

Xác nhận quyền lợi của các bên môi giới

Không xác lập quyền lợi cá nhân khi chưa có sự thống nhất của các bên tham gia

Cả 3 ý trên

 

Nếu đơn vị có vi sử dụng nhân viên môi giới bất động sản, định giá bất động sản không có chứng chỉ hành nghề theo quy định thì bị phạt tiền*

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

 

Trở ngại tâm lý của khách hàng khi tiếp xúc với người môi giới bất động sản là gì?*

Không an toàn khi tiếp xúc với người lạ

Sợ tốn kém thời gian

Sợ bị quấy rầy liên tục

Tất cả các ý trên

 

Nhà môi giới BĐS có được phép nhận tiền đặt cọc để mua căn hộ từ khách hàng không*

Được phép khi có văn bản uỷ quyền của chủ đầu tư và thực hiện theo đúng nội dụng uỷ quyền

 

Nội dung nào được xem là hỗ trợ tăng thêm của người môi giới đối với khách hàng?

Hỗ trợ thủ tục vay vốn

Thuê lại, bán lại BĐS

 

Thị trường BĐS mang tính vùng, tính khu vực vì:*

Thị trường BĐS không tập trung, trải rộng ở mọi vùng trên đất nước. Mỗi thị trường mang tính chất địa phương với quy mô và trình độ khác nhau do có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền.

BĐS là một hàng hóa cố định và không thể di dời về mặt ví trí và chịu ảnh hưởng của yếu tố tập quán, thị hiếu, tâm lí của từng vùng từng khu vực.

 

Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó:§ Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNЧThuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNЧ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐTiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau:Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng.Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng.Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Bên cạnh đó,

Nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Sau khi thanh toán tiền đặt cọc 50.000.000 VNĐ. Người mua sẽ thanh toán trong đợt 1 còn lại là:*

a) 214.000.000 VNĐ

 

Nội dung nào sau đây không quy định trong nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng:*

Hoa hồng môi giới

 

Chiến lược “Đẩy” áp dụng trong kinh doanh BĐS được hiểu như thế nào?*

Tìm cách đẩy sản phẩm đến các nhà phân phối và khách hàng bằng các chương trình khuyến mãi, quà tặng, chiết khấu hoa hồng

 

Nhận xét nào sau đây là đúng:*

Đàm phán vừa là khoa học vừa là nghệ thuật

 

Người có chứng chỉ hành nghê BĐS hết hạn, hoặc gần hết hạn thì:*

Phải thi sát hạch nhưng chỉ thi phần kiến thức cơ sở

 

Sàn giao dịch bất động sản có quyền nào sau đây?*

Được thu phí dịch vụ của khách hàng có BĐS được đưa lên sàn giao dịch BĐS 

Vai trò của nhà môi giới?*

Đảm bảo tính trung thực trong việc cung cấp thông tin.

Trong qui trình môi giới, người môi giới BĐS cần thực hiện các nhiệm vụ sau;*

Chứng thực, sao lưu các loại giấy tờ, tìm kiếm khách hàng

Khảo sát thực đại, hồ sơ pháp lý, thẩm định giá, quảng bá, giới thiệu BĐS

Đàm phán điều khoản, lập hợp đồng, thu phí môi giới

Tất cả các ý trên

 

Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồngNgân hàng định giá là 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là:*

C.294 triệu đồng

 

Hoa hồng môi giới được hưởng bao nhiêu phần trăm trong hợp đồng:*

Theo thoả thuận trong hợp đồng

 

Khi tư vấn đặc điểm BĐS, người môi giới phải cho khách hàng thấy được*

Lợi ích của sản phẩm

 

Phạm vi kinh doanh dịch vụ BĐS của tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài*

Có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, quản lý BĐS

 

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải:*

Gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương.

 

Nhà môi giới bất động sản có được phép nhận tiền đặt cọc để mua căn hộ từ khách hàng không:*

Được phép khi có văn bản uỷ quyền của chủ đầu tư và thực hiện theo đúng nội dung uỷ quyền

 

Cá nhân có quyền hành nghề kinh doanh môi giới bất động sản độc lập khi:*

Có chứng chỉ môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế

 

Vì sao hai bên cung – cầu bất động sản cần có môi giới

Vì bất động sản có quyền năng phức tạp và thị tường bất động sản là thị trường không hoàn hảo

 

Để thực hiện tốt vai trò của mình, nhà môi giới được đòi hỏi phải*

Có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

Đầu tư nhiều thời gian cho nghể nghiệp và rèn luyện các kỹ năng

Kiên nhẫn và đạo đức

Tất cả đúng

TEST – CHUYÊN MÔN 07

 

……. thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản*

Chính phủ

 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bĐS

 

Mức thù lao môi giới sẽ do:*

Do các bên thoả thuận không phục thuộc vào việc có giao thành công

 

Nghị định 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động*

Xây dựng. Quản lý công trình hạ tầng kĩ thuật

Kinh doanh bất động sản. Quản lý phát triển nhà và công sở

Khai thác, sản xuất kinh doanh, vật liệu xây dựng

Tất cả đều đúng

 

Nội dung không phải là quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản*

Thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật

 

Nghị định nào thay thế nghị định 23/2009/NĐ-CP*

Nghị định 23/2013/NĐ-CP

Nghị định 76/2013/NĐ-CP

Nghị định122/2013/NĐ- CP

Tất cả sai

 

Đối với bất động sản là căn hộ (hình thành trong tương lai ) phần diện tích được phép sử dụng là*

Bao gồm cả phần diện tích sử dụng chung và diện tích sử dụng riêng

 

Trong quá trình tiến hành lập hồ sơ thương vụ, loại giấy tờ pháp lý mà nhà môi giới nên nhận được là*

Bản photocopy

 

Có mấy điều kiện để thành lập sàn giao dịch BĐS*

3

 

Các loại giấy tờ liên quan đến pháp lý của bất động sản và nhà môi giới cần được cung cấp là*

Giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản

Biên nhận thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với bất động sản giao dịch

Các văn bản pháp luật liên quan đến bất động sản giao dịch

Tất cả đều cần

 

Phiếu đăng ký ký gửi bất động sản là*

Văn bản có tính cam kết chịu trách nhiệm nội dung của khách hàng

 

Cơ quan nào có trách nhiệm quy định, hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong kinh doanh BĐS*

Bộ Tài nguyên và môi trường

 

Khi bán hàng nhân viên cần tập trung vào ba yếu tố nào*

Đặc điểm sản phẩm, lợi ích sản phẩm, đưa ra bằng chứng

 

Nhận được thông tin phản hồi ngay là phương thức tốt nhất để truyền thông tin cho những sản phẩm giá trị cao nhiều đặc tính như nhà căn hộ là ưu điểm của

Chào hàng cá nhân

 

Bên môi giới được hưởng thù lao môi giới*

Không phụ thuộc vào kết quả giao dịch

 

Các đặc tính của bất động sản mà người môi giới phải tìm hiểu*

Chủ quyền của bất động sản

Cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng kĩ thuật

Hình dáng kích thước của bất động sản

Tất cả các ý trên đều đúng

 

Đồng mua giới bất động sản phải là bao nhiêu bản:*

Tuỳ thoả thuận giữa các bên

 

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản?*

Phải được lập thành văn bản. Việc công chứng chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận

 

Khi đầu tư thứ cấp hoặc tham gia thị trường mua đi bán lại để hưởng chênh lệch, yếu tố nào quyết định giảm rủi ro cao nhất*

Đảm bảo tính thanh khoản tuy nhiên nhà nước không khuyến khích hành động này

 

Người chủ thể giao dịch được thể hiện trong hợp đồng dịch vụ môi giới là*

Người đứng tên trên giấy chứng nhận chủ quyền bất động sản

 

Để thực hiện tốt vai trò của mình người môi giới  được đòi hỏi phải*

Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Đầu tư nhiều thời gian cho nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng

Kiên nhẫn và đạo đức

Tất cả đều đúng

 

Các kênh phân phối còn xúc tiến của môi giới bao gồm*

Cộng tác viên, các đơn vị liên kết

 

Phí dịch vụ tư vấn bất động sản?

Theo thoả thuận trong hợp đồng

 

Quy trình môi giới là gì*

Mọi quá trình được trù lập trước và mọi người có trách nhiệm thực hiện theo

 

Các nghiệp vụ hỗ trợ thiết thực cho hoạt động môi giới*

Định giá, pháp lý, tín dụng ngân hàng

 

Chứng chỉ môi giới bất động sản đã được cấp trước ngày 01/07/2015*

Không còn giá trị pháp lý người mua giới phải học lại và thi sát hạch

 

Khi tiến hành phân khúc thị trường căn hộ chung cư, Nhà quản trị marketing có thể phân chia thị trường theo tiêu chí nào*

Thu nhập

 

Trước khi tiến hàng hoạt động, sàn giao dịch BĐS phải:*

Gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương

 

Quan điểm nào đúng nhất*

Chăm sóc khách hàng là mục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn được phục vụ

 

Nhà môi giới nên*

Thúc đẩy khách hàng mua bằng cách cho rằng giá trị của bất động sản là hợp lý

Tân bốc quá sự thật về bất động sản giao dịch

Tổ chức giao dịch ngầm

Cả abc đều sai

TEST – CHUYÊN MÔN 08

Tinh huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó:§ Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNЧ Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNЧ Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐTiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau:Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng.Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng.Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1% cho mỗi đợt thanh toán.

 

– Phí bảo trì sẽ được thanh toán trong đợt:*

Đợt 6

-Nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Người mua sẽ thanh toán trong đợt 6 là:*

354.000.000 VNĐ

-Đợt 7 khách hàng thanh toán đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, khách hàng được ưu đãi chiết khấu, vậy khách hàng thanh toán trong đợt 7 là bao nhiêu?*

65.340.000 VNĐ

 

-Nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.Người mua sẽ thanh toán trong đợt 5 là:*

264.000.000 VNĐ

 

Điểm nào đặc biệt quan trọng đối với việc hoạch địch chiến lược Marketing trong kinh doanh BĐS*

Nhu cầu khách hàng

 

Một phương thức thanh toán tốt và hấp dẫn là phương thức đảm bảo:*

Được chia thành nhiều đợt theo đúng tiến độ xây dựng

Có sự hỗ trợ tốt của Ngân hàng bảo lãnh về hạn mức vay, thời hạn vay, lãi vay

 

Thông tin cần biết về bất động sản*

Thông tin xã hội, lịch sử, thông tin kinh tế kỹ thuật, thông tin pháp lý

 

Cá nhân có quyền hành nghề kinh doanh môi giới bất động sản độc lập khi:*

Có chứng chỉ môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế

 

Tình huống : Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau:Diện tích sử dụng căn hộ F là : 55,04 m2 ( được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ;Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 57,7 m2‘ khách hàng được quyền:*

Nhận căn hộ và thanh toán theo diện tích thực tế

 

Tinh huống: Người mua đặt cọc 25 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán.Giả sử trong hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phạm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc và đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm :*

50 triệu đồng

 

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS :*

Huy động vốn trái phép

Sử dụng vốn huy động với mục đích không theo cam kết

 

Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới là do*

Nhân viên tư vấn rõ ràng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo

Sản phẩm phù hợp nhu cầu

 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

 

Trong nghiệp vụ khảo sát BĐS cần phải*

Thu nhận hồ sơ pháp lý, khảo sát thực tế, thể hiện thông tin trung thực.

 

Trong giao dịch bất động sản nhà nước Việt Nam việc xác định tình trạng hôn nhân như thế nào*

Bắt buộc

 

Nguyên tắc quan trọng nhất hoạt động môi giới bất động sản là*

Tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp

 

Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS?*

Huy động vốn của người mua BĐS khi hội đủ điều kiện

 

Tinh huống: Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng. Ngân hàng định giá 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị của BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là*

294 triệu đồng

 

Các nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản*

Hoạt động môi giới bất động sản phải công khai, trung thực và tuân thủ theo pháp luật; Phải đủ điều kiện được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;

Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản và (b)

 

Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS là  :*

Hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS

 

Để thực hiện tốt vai trò của mình, nhà môi giới được đòi hỏi phải*

Có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

Đầu tư nhiều thời gian cho nghể nghiệp và rèn luyện các kỹ năng

Kiên nhẫn và đạo đức

Tất cả đúng

 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS

Tổ chức, cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề quản lý bất động sản

Phải thành lập doanh nghiệp và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Cần a và b

 

Để biết thông tin về qui hoạch ta cần tìm kiếm*

Phòng quản lý đất đai, UBND cấp quận, Sở quy hoạch

 

Các vấn đề cần xem xét khi lập kế hoạch hoạt động cho văn phòng môi giới*

Cần làm gì để đạt được mức bán theo yêu cầu; Kế hoạch ngân sách hoạt động cho văn phòng; Số lượng thương vụ bao nhiêu để đạt được mức doanh lợi; Xem chương trình quảng cáo như thế nào

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS*

Phải thành lập doanh nghiệp

 

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

 

Một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là:*

Một danh sách rút gọn sau khi sàng lọc từ danh sách khách hàng tiềm năng bằng điện thoại, thư từ,…

 

Khi đầu tư thứ cấp hoặc tham gia thị trường mua đi bán lại để hưởng chênh lệch, yếu tố nào quyết định giảm rủi ro cao nhất:*

Đảm bảo tính thanh khoản. Tuy nhiên nhà nước không khuyến khích hành động này

 

Vai trò của người môi giới BĐS*

Làm cầu nối giữa người mua, người bán & hưởng phí môi giới

 

Bên môi giới được hưởng hoa hồng môi giới?*

Khi giao dịch thành công

    Website https://buitrungquan.com/ cập nhật các mã giảm giá, thông tin chương trình khuyến mãi khi mua sắm online tại các trang web lớn và uy tín như Lazada, Shopee, Tiki, …vvv

    Truy cập https://buitrungquan.com/ bạn sẽ tìm được các khuyến mãi tốt để giúp bạn mua sắm tiết kiệm hơn, tiện lợi và không tốn nhiều thời gian đi tìm kiếm, nhanh nhất, chính xác & đơn giản nhất với trải nghiệm mua sắm thật sự khác biệt!

MÃ GIẢM GIÁ Lazada, Shopee, Tiki MỚI NHẤT 2022

gửi Tiết Kiệm mức lãi suất 10.5%/năm Đầu Tư Thông Minh An Toàn

mức lãi suất 10.5%/năm

website: Căn Hộ sunshine sky city Quận 7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.

ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.

TRUNG QUÂN

Sales Manager

Phòng Kinh Doanh

5/5

Phòng Kinh Doanh Dự Án Sunshine Group

  • Địa Chỉ :  5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 TP HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan204@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.