ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ 3 CAM KẾT LÃI SUẤT ĐẦU TƯ NOVAWORLD PHAN THIẾT NOVALAND PGA GOLF VILLAS KHU 5.6 - GOLF VILLA NĂM 2021

II. TIÊU CHUẨN BÀN GIAO
Hoàn thiện mặt ngoài và nhà thô bên trong
III. QUI ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG:
– Qùa tặng biệt thự tặng gói member golf. Khách hàng( F1) thanh toán bất động sản từ 50% trở lên thì
mới được chuyển nhượng
– Lưu ý: Chuyển nhượng member golf và bất động sản cho khách hàng F2.

 

IV. ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG
4.1. CHÍNH SÁCH ƯU
ĐÃI CHO NHÓM ĐỐI
TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Lưu ý:
‘- Khách hàng chỉ chọn
1 đối tượng áp dụng,
không được áp dụng
đồng thời.
– Ưu đãi trừ trực tiếp
vào giá bán chưa bao
gồm VAT
NỘI DUNG ƯU ĐÃI LƯU Ý
Khách hàng đã có đăng ký trong
danh sách “Ví 01 Tỷ” tại Qúy 1 &
2/2021
100.000.000
VNĐ/SP
Theo danh sách cập
nhật của Admin bán
hàng
Khách hàng là khách hàng của
Key account /Cán bộ nhân viên
của Key Account
Có xác nhận của các
đơn vị Key Account
Áp dụng đối tượng mở rộng
– Khách hàng cá nhân có hộ khẩu
từ Huế trở ra
– Khách hàng là Doanh nghiệp có
địa chỉ đăng ký trên Giấy ĐKKD từ
Huế trở ra
2% Khách hàng cung cấp hộ
khẩu/ Giấy ĐKKD

4.2 CHÍNH SÁCH CAM
KẾT THUÊ TRONG
VÒNG 01 NĂM
MẪU NHÀ ƯU ĐÃI CHÍNH SÁCH THUÊ LƯU Ý
10m x 20m 400.000.000Ưu đãi chính sách thuê
trừ trực tiếp vào giá bán
chưa bao gồm VAT
12m x 30m
15m x 25m
500.000.000
4.3 ƯU ĐÃI DÀNH
CHO KHÁCH HÀNG
THAM GIA MUA CỔ
PHIẾU MÃ NVL
110.000.000 VNĐ/SPLƯU Ý:
– Ưu đãi trừ trực tiếp vào giá bán chưa bao gồm VAT
ngay tại thời điểm khách hàng đặt cọc.
– Khách hàng sở hữu 2.000 cổ phiếu mã NVL liên tục
trong 6 tháng kể từ ngày ký VBTT
– Phát hành phụ lục điều chỉnh tăng giá bán tương
ứng với số tiền đã giảm, nếu sau 6 tháng kể từ ngày
ký VBTT khách hàng không sở hữu liên tục 2.000 cổ
phiếu NVL
– Trường hợp khách hàng đang vay ngân hàng, Nếu
giá thay đổi, Khách hàng sẽ thanh toán bổ sung
khoản ưu đãi này (tương ứng tỷ lệ đã thanh toán theo
giá mới).
– Khách hàng chứng minh bằng cách sao kê tổng
số lượng cổ phiếu đang sở hữu tối thiểu 2.000 cổ
phiếu/1sản phẩm có đóng dấu từ Các Công ty/Sở
Chứng khoán xác nhận trước khi ký VBTT
4.4 ƯU ĐÃI
PHƯƠNG ÁN
THANH TOÁN
PHƯƠNG ÁN CHIẾU KHẤULưu ý: Chiết khấu trừ trực tiếp
vào giá bán chưa bao gồm
VAT
THANH TOÁN LỊCH ĐẶC BIỆT
(PA 2) –
Không nhận hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
4%
THANH TOÁN LỊCH 50% ( PA 3) 6%
THANH TOÁN LỊCH VAY
NGÂN HÀNG (PA 4) –
không nhận
hỗ trợ lãi suất trong vòng 24
tháng
9%

 

4.5 CHÍNH
SÁCH ƯU ĐÃI
DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG
NOVALOYALTY
Áp dụng cho tất cả khách hàng có thẻ thành
viên, mức chiết khấu dựa trên hạng thẻ của
khách hàng, hoặc khách hàng cũ được chiết
khấu 1% (nếu KH cũ thì không áp dụng đồng
thời với chương trình NovaLoyaty)
Ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp
vào giá bán chưa bao gồm VAT
4.6 CHÍNH SÁCH
“CAM KẾT LÃI
SUẤT ĐẦU
TƯ TRÊN VỐN
THANH TOÁN
ĐỢT 1”
CÁCH TÍNH = lãi suất 12%/năm x 24 tháng x
tổng số tiền đợt 1
+ TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN ĐỢT 1= Giá
tính cuối cùng sau khi đã trừ tất cả các ưu đãi
bán hàng x tỷ lệ thanh toán khách hàng sẽ lựa
chọn theo phương án thanh toán
LƯU Ý:
+ Ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp
tại thời điểm ký giấy đặt cọc.
+ Lãi suất áp dụng: 12%/năm.
+ Thời gian 2 năm tính từ ngày
khách hàng thanh toán.
+ Tổng số tiền thanh toán đợt 1 tùy
theo các phương án khách hàng
lựa chọn (không bao gồm khoản
giải ngân được hỗ trợ lãi suất)
 

4.7 CHÍNH SÁCH
TRI ÂN KHÁCH
HÀNG MUA SẢN
PHẨM
+ Khách hàng sẽ được tặng 1 Combo tri ân tại
Centara Mirage & trải nghiệm F&B đẳng cấp trị
giá 50.000.000 VNĐ ( áp dụng cho tối đa 10
khách – 05 phòng)
ĐIỀU KIỆN:
– Khách hàng sẽ được nhận sau khi
hoàn tất thủ tục ký VBTT & thanh
toán đợt 1.
– Ưu đãi này áp dụng tặng theo số
lượng giao dịch hoàn tất
4.8 TẶNG PHÍ
QUẢN LÝ
Khách hàng được tặng 2 năm phí quản lý kể từ
khi nhận bàn giao Bất Động Sản
LƯU Ý:
‘- Khách hàng hoàn tất thanh toán
đợt 1 và ký VBTT
– Khách hàng nhận quà tặng và
không trừ vào giá
– Phát hành thư thông báo đính
kèm
4.9 ƯU ĐÃI
TẶNG THẺ
MEMBER
MẪU NHÀ THẺ
MEMBER
TỔNG GIÁ TRỊ GÓI
MEMBER
LƯU Ý
10m x 20m 05 năm 460,000,000 VNĐ– Khách hàng nhận quà tặng và
không được trừ vào giá bán.
– Phát hành phụ lục cho khách
hàng vào thời điểm ký VBTT
12m x 30m 10 năm 700,000,000 VNĐ
15m x25m 35 năm 1,150,000,000 VNĐ
4.10 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THANH TOÁN LỊCH ĐẶC BIỆT (PA 2)
Lưu ý:
Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất .
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG LÃI SUẤT TỪ
CÔNG TY
TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG F1
CHUYỂN NHƯỢNG CHO F2
HỖ TRỢ PHÍ TẤT TOÁN
TRƯỚC HẠN
– Hỗ trợ lãi suất tối đa 11%/năm trên
số tiền nhận nợ (tối đa 50% giá trị
sản phẩm BĐS bao gồm VAT) trong
vòng 24 tháng kế tiếp. Nếu lãi suất
vay ngân hàng cao hơn 11%/năm
thì khách hàng sẽ thanh toán phần
chênh lệch lãi suất
‘- Áp dụng theo chính sách cho vay
của Ngân hàng chủ đầu tư liên kết
‘- Khách hàng được ân hạn gốc
theo chính sách của Ngân hàng liên
kết
– F2 chứng minh thu nhập nợ vay
tại NH mà F1 đang có dư nợ
– Vốn tự có của Khách hàng F2 =
tổng số tiền NH đã giải ngân cho
F1 tại thời điểm chuyển nhượng
– Tỷ lệ hỗ trợ tối đa cho F2 =
tổng số tiền F1 đã thanh toán
cho Công ty (bao gồm vốn vay) –
vốn tự có của KH F2
– Hỗ trợ chi phí tất toán khoản
vay trước hạn tối đa 1.5% cho
F1 trên dư nợ thực tế khoản
vay được hỗ trợ trong thời
gian công ty còn hỗ trợ lãi
suất
– Công ty không hỗ trợ phí tất
toán trước hạn cho F2
4.11 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THEO LỊCH VAY NGÂN HÀNG (PA4)
Lưu ý:
Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG LÃI SUẤT TỪ
CÔNG TY
TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG F1
CHUYỂN NHƯỢNG CHO F2
HỖ TRỢ PHÍ TẤT TOÁN
TRƯỚC HẠN
– Hỗ trợ lãi suất tối đa 9.7%/năm
trên số tiền nhận nợ (tối đa 50% giá
trị sản phẩm BĐS chưa bao gồm
VAT) trong vòng 24 tháng kế tiếp.
Nếu lãi suất vay ngân hàng cao hơn
9.7%/năm thì khách hàng sẽ thanh
toán phần chênh lệch lãi suất
‘- Áp dụng theo chính sách cho vay
của Ngân hàng chủ đầu tư liên kết
‘- Khách hàng được ân hạn gốc
theo chính sách của Ngân hàng liên
kết
– F2 chứng minh thu nhập nợ vay
tại NH mà F1 đang có dư nợ
– Vốn tự có của Khách hàng F2 =
tổng số tiền NH đã giải ngân cho
F1 tại thời điểm chuyển nhượng
– Tỷ lệ hỗ trợ tối đa cho F2 =
tổng số tiền F1 đã thanh toán
cho Công ty (bao gồm vốn vay) –
vốn tự có của KH F2
– Hỗ trợ chi phí tất toán khoản
vay trước hạn tối đa 1.5% cho
F1 trên dư nợ thực tế khoản
vay được hỗ trợ trong thời
gian công ty còn hỗ trợ lãi
suất
– Công ty không hỗ trợ phí tất
toán trước hạn cho F2

 

V. THỜI GIAN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
Từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới
 

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.