ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ 3 CAM KẾT LÃI SUẤT ĐẦU TƯ NOVAWORLD PHAN THIẾT NOVALAND FLORIDA KHU 3-7 NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ, SHOP HOUSE NĂM 2021

V. TIÊU CHUẨN BÀN GIAO
Hoàn thiện mặt ngoài và nhà thô bên trong.
VI. QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG
Khách hàng thanh toán từ 25% trở lên mới được chuyển nhượng.

 

VII. ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG
7.1.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG
KHÁCH HÀNG
Lưu ý:
– Khách hàng chỉ chọn
1 đối tượng áp dụng,
không được áp dụng
đồng thời.
– Ưu đãi trừ trực tiếp vào
giá bán đã bao gồm VAT
NỘI DUNG ƯU ĐÃI LƯU Ý
Khách hàng đã có đăng ký
trong danh sách “Ví 01 Tỷ” tại
Qúy 1 & 2/2021
100.000.000
VNĐ/SP
Theo danh sách cập
nhật của Admin bán
hàng
Khách hàng là khách hàng của
Key account /Cán bộ nhân
viên của Key Account
Có xác nhận của các
đơn vị Key Account
Áp dụng đối tượng mở rộng
– Khách hàng cá nhân có hộ
khẩu từ Huế trở ra
– Khách hàng là Doanh nghiệp
có địa chỉ đăng ký trên Giấy
ĐKKD từ Huế trở ra.
2% Khách hàng cung cấp
hộ khẩu/ Giấy ĐKKD
7.2
CHÍNH SÁCH CAM KẾT
THUÊ TRONG VÒNG 01
NĂM
Mẫu nhà Ưu đãi chính sách
thuê
LƯU Ý
5mx20m
6mx20m
200,000,000Ưu đãi chính sách thuê trừ trực
tiếp vào giá bán đã bao gồm
VAT.
8mx20m 300,000,000
6mx24m
10mx20m
12mx20m
400,000,000

 

7.3
ƯU ĐÃI DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG THAM GIA
MUA CỔ PHIẾU MÃ NVL
110.000.000
VNĐ/SP
Lưu ý:
– Ưu đãi trừ trực tiếp vào giá bán bao gồm VAT ngay
tại thời điểm khách hàng đặt cọc.
– Khách hàng sở hữu 2.000 cổ phiếu mã NVL liên tục
trong 6 tháng kể từ ngày ký HĐMB.
– Phát hành phụ lục điều chỉnh tăng giá bán tương
ứng với số tiền đã giảm, nếu sau 6 tháng kể từ ngày
ký HĐMB khách hàng không sở hữu liên tục 2.000 cổ
phiếu NVL.
– Trường hợp khách hàng đang vay ngân hàng, Nếu giá
thay đổi, Khách hàng sẽ thanh toán bổ sung khoản ưu
đãi này (tương ứng tỷ lệ đã thanh toán theo giá mới).
– Khách hàng chứng minh bằng cách sao kê tổng
số lượng cổ phiếu đang sở hữu tối thiểu 2.000 cổ
phiếu/1sản phẩm có đóng dấu từ Các Công ty/Sở
Chứng khoán xác nhận trước khi ký HĐMB.
7.4
ƯU ĐÃI PHƯƠNG ÁN
THANH TOÁN
PHƯƠNG ÁN CHIẾU KHẤULưu ý: Chiết khấu
trừ trực tiếp vào
giá bán đã bao
gồm VAT
LỊCH THANH TOÁN ĐẶC BIỆT
(PHƯƠNG ÁN 2) – Không nhận hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
4%
LỊCH THANH TOÁN 50%
(PHƯƠNG ÁN 3)
Khu 3 5%
Khu 4 6%
Khu 5 7%
Khu 6 8%
Khu 7 3%
LỊCH VAY NGÂN HÀNG
(PHƯƠNG ÁN 4) – không nhận hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
9% 

7.5
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
DÀNH CHO KHÁCH
HÀNG NOVALOYALTY
Áp dụng cho tất cả khách hàng có thẻ
thành viên, mức chiết khấu dựa trên
hạng thẻ của khách hàng, hoặc khách
hàng cũ được chiết khấu
1% (nếu KH cũ
thì không áp dụng đồng thời với chương
trình NovaLoyaty)
Ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp
vào giá bán bao gồm VAT
7.6
CHÍNH SÁCH CAM KẾT
LÃI SUẤT ĐẦU TƯ TRÊN
VỐN THANH TOÁN
ĐỢT 1
Cách tính = lãi suất 12%/năm x 24 tháng
x tổng số tiền đợt 1
+ Tổng số tiền thanh toán đợt 1=
Giá
tính cuối cùng sau khi đã trừ tất cả các
ưu đãi bán hàng x tỷ lệ thanh toán khách
hàng sẽ lựa chọn theo phương án thanh
toán
Lưu ý:
+ Ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp
tại thời điểm ký giấy đặt cọc.
+ Lãi suất áp dụng:
12%/năm.
+ Thời gian 2 năm tính từ ngày
khách hàng thanh toán.
+ Tổng số tiền thanh toán đợt 1 tùy
theo các phương án khách hàng
lựa chọn (không bao gồm khoản
giải ngân được hỗ trợ lãi suất)

 

7.7
CHÍNH SÁCH TRI ÂN
KHÁCH HÀNG MUA
SẢN PHẨM
+ Khách hàng sẽ được tặng 1 Combo tri
ân tại Centara Mirage & trải nghiệm FnB
đẳng cấp
, trị giá 50.000.000 VNĐ (áp
dụng cho tối đa 10 khách – 05 phòng).
Điều kiện:
– Khách hàng sẽ được nhận sau
khi hoàn tất thủ tục ký HĐMB &
thanh toán đợt 1.
– Ưu đãi này áp dụng tặng theo số
lượng giao dịch hoàn tất
7.8
TẶNG PHÍ QUẢN LÝ
Khách hàng được tặng 2 năm phí quản
lý kể từ khi nhận bàn giao Bất Động Sản.
Lưu ý:
– Khách hàng hoàn tất thanh toán
đợt 1 và ký HĐMB
– Khách hàng nhận quà tặng và
không trừ vào giá
– Phát hành thư thông báo đính
kèm
 

7.9
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THEO LỊCH THANH TOÁN ĐẶC BIỆT
(PHƯƠNG ÁN 2)
Lưu ý: Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất.
Hỗ trợ ngân hàng lãi suất từ
công ty
Trường hợp khách hàng F1
chuyển nhượng cho F2
Hỗ trợ phí tất toán trước hạn
• Hỗ trợ lãi suất tối đa 9.9%/năm
trên số tiền nhận nợ (tối đa
50% giá trị sản phẩm BĐS bao
gồm VAT) trong vòng 24 tháng
kế tiếp. Nếu lãi suất vay ngân
hàng cao hơn 9.9%/năm thì
khách hàng sẽ thanh toán phần
chênh lệch lãi suất.
• Áp dụng theo chính sách cho
vay của Ngân hàng chủ đầu tư
liên kết.
• Khách hàng được ân hạn gốc
theo chính sách của Ngân hàng
liên kết.
• F2 chứng minh thu nhập nợ vay
tại NH mà F1 đang có dư nợ
• Vốn tự có của Khách hàng F2
= tổng số tiền NH đã giải ngân
cho F1 tại thời điểm chuyển
nhượng
• Tỷ lệ hỗ trợ tối đa cho F2 =
tổng số tiền F1 đã thanh toán
cho Công ty (bao gồm vốn vay)
– vốn tự có của KH F2
• Hỗ trợ chi phí tất toán khoản
vay trước hạn tối đa 1.5% cho
F1 trên dư nợ thực tế khoản
vay được hỗ trợ trong thời gian
công ty còn hỗ trợ lãi suất
• Công ty không hỗ trợ phí tất
toán trước hạn cho F27.10
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THEO LỊCH VAY NGÂN HÀNG (PHƯƠNG ÁN 4).
Lưu ý: Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất.
Hỗ trợ ngân hàng lãi suất từ
công ty
Trường hợp khách hàng F1
chuyển nhượng cho F2
Hỗ trợ phí tất toán trước hạn
• Hỗ trợ lãi suất tối đa 8.9%/năm
trên số tiền nhận nợ (tối đa
50% giá trị sản phẩm BĐS bao
gồm VAT) trong vòng 24 tháng
kế tiếp. Nếu lãi suất vay ngân
hàng cao hơn 8.9%/năm thì
khách hàng sẽ thanh toán phần
chênh lệch lãi suất
• Áp dụng theo chính sách cho
vay của Ngân hàng chủ đầu tư
liên kết
• Khách hàng được ân hạn gốc
theo chính sách của Ngân hàng
liên kết.
• F2 chứng minh thu nhập nợ vay
tại NH mà F1 đang có dư nợ
– Vốn tự có của Khách hàng F2
= tổng số tiền NH đã giải ngân
cho F1 tại thời điểm chuyển
nhượng.
• Tỷ lệ hỗ trợ tối đa cho F2 =
tổng số tiền F1 đã thanh toán
cho Công ty (bao gồm vốn vay)
vốn tự có của KH F2
• Hỗ trợ chi phí tất toán khoản
vay trước hạn tối đa 1.5% cho
F1 trên dư nợ thực tế khoản
vay được hỗ trợ trong thời gian
công ty còn hỗ trợ lãi suất
• Công ty không hỗ trợ phí tất
toán trước hạn cho F2
VIII. THỜI GIAN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
Từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.
Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.