ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ 3 CAM KẾT LÃI SUẤT ĐẦU TƯ NOVAWORLD PHAN THIẾT NOVALAND FLORIDA 2 NĂM 2021

II. TIÊU CHUẨN BÀN GIAO
Bàn giao nhà thô
III. QUI ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG:
Khách hàng thanh toán từ 25% trở lên mới được chuyển nhượng.
IV. ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG
4.1. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG
KHÁCH HÀNG
Lưu ý:
‘- Khách hàng chỉ chọn 1
đối tượng áp dụng, không
được áp dụng đồng thời.
– Ưu đãi trừ trực tiếp vào
giá bán chưa bao gồm VAT
NỘI DUNG ƯU ĐÃI LƯU Ý
Khách hàng đã có đăng ký
trong danh sách “Ví 01 Tỷ”
tại Qúy 1 & 2/2021
100.000.000
VNĐ/SP
Theo danh sách cập nhật
của Admin bán hàng
Khách hàng là khách hàng
của Key account /Cán bộ
nhân viên của Key Account
Có xác nhận của các đơn vị
Key Account
Áp dụng đối tượng mở rộng
– Khách hàng cá nhân có hộ
khẩu từ Huế trở ra
– Khách hàng là Doanh ng
hiệp có địa chỉ đăng ký trên
Giấy ĐKKD từ Huế trở ra
2% Khách hàng cung cấp hộ
khẩu/ Giấy ĐKKD


4.2 CHÍNH SÁCH CAM KẾT
THUÊ TRONG VÒNG 01
NĂM
MẪU NHÀ ƯU ĐÃI CHÍNH
SÁCH THUÊ
LƯU Ý
6mx19.5m
6mx20m
140.000.000Ưu đãi chính sách thuê trừ
trực tiếp vào giá bán chưa
bao gồm VAT
7.5mx20m
8mx20m
190.000.000
6mx24m
10mx20
12.5mx20m
240.000.000

 

4.3 ƯU ĐÃI DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG THAM GIA
MUA CỔ PHIẾU MÃ NVL
110.000.000
VNĐ/SP
LƯU Ý:
– Ưu đãi trừ trực tiếp vào giá bán chưa bao
gồm VAT ngay tại thời điểm khách hàng
đặt cọc.
– Khách hàng sở hữu 2.000 cổ phiếu mã
NVL liên tục trong 6 tháng kể từ ngày ký
VBTT
– Phát hành phụ lục điều chỉnh tăng giá
bán tương ứng với số tiền đã giảm, nếu sau
6 tháng kể từ ngày ký VBTT khách hàng
không sở hữu liên tục 2.000 cổ phiếu NVL
– Trường hợp khách hàng đang vay ngân
hàng, Nếu giá thay đổi, Khách hàng sẽ
thanh toán bổ sung khoản ưu đãi này
(tương ứng tỷ lệ đã thanh toán theo giá
mới).
– Khách hàng chứng minh bằng cách sao
kê tổng số lượng cổ phiếu đang sở hữu tối
thiểu 2.000 cổ phiếu/1sản phẩm có đóng
dấu từ Các Công ty/Sở Chứng khoán xác
nhận trước khi ký VBTT

4.4 ƯU ĐÃI PHƯƠNG ÁN
THANH TOÁN
PHƯƠNG ÁN CHIẾU KHẤULƯU Ý:
Chiết khấu trừ trực tiếp vào
giá bán chưa bao gồm VAT
THANH TOÁN LỊCH ĐẶC
BIỆT ( PA 2) –
Không nhận
hỗ trợ lãi suất trong vòng 24
tháng
4%
THANH TOÁN LỊCH 50%
( PA 3)
6%
THANH TOÁN LỊCH VAY
NGÂN HÀNG ( PA 4)
– không nhận hỗ trợ lãi suất
trong vòng 24 tháng
9%

 

4.5 CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
NOVALOYALTY
Áp dụng cho tất cả khách hàng có thẻ thành
viên, mức chiết khấu dựa trên hạng thẻ
của khách hàng, hoặc khách hàng cũ được
chiết khấu 1% (nếu KH cũ thì không áp dụng
đồng thời với chương trình NovaLoyaty)
Ưu đãi này sẽ được trừ trực
tiếp vào giá bán chưa bao
gồm VAT

4.6 CHÍNH SÁCH “CAM
KẾT LÃI SUẤT ĐẦU TƯ
TRÊN VỐN THANH TOÁN
ĐỢT 1”
Cách tính = lãi suất 12%/năm x 2 năm x tổng
số tiền đợt 1
+ Tổng số tiền thanh toán đợt 1= Giá tính
cuối cùng sau khi đã trừ tất cả các ưu đãi
bán hàng x tỷ lệ thanh toán khách hàng sẽ
lựa chọn theo phương án thanh toán
LƯU Ý:
+ Ưu đãi này sẽ được trừ
trực tiếp tại thời điểm ký
giấy đặt cọc.
+ Lãi suất áp dụng: 12%/
năm.
+ Thời gian 2 năm tính từ
ngày khách hàng thanh
toán.
+ Tổng số tiền thanh toán
đợt 1 tùy theo các phương
án khách hàng lựa chọn
(không bao gồm khoản giải
ngân được hỗ trợ lãi suất)

 

4.7 CHÍNH SÁCH TRI ÂN
KHÁCH HÀNG MUA SẢN
PHẨM
+ Khách hàng sẽ được tặng 1 Combo tri
ân tại Centara Mirage & trải nghiệm F&B
đẳng cấp trị giá 50.000.000 VNĐ ( áp dụng
cho tối đa 10 khách – 05 phòng)
ĐIỀU KIỆN:
– Khách hàng sẽ được nhận
sau khi hoàn tất thủ tục ký
VBTT & thanh toán đợt 1.
– Ưu đãi này áp dụng tặng
theo số lượng giao dịch
hoàn tất
4.8 TẶNG PHÍ QUẢN LÝ Khách hàng được tặng 2 năm phí quản lý kể
từ khi nhận bàn giao Bất Động Sản
LƯU Ý:
– Khách hàng hoàn tất
thanh toán đợt 1 và ký VBTT
– Khách hàng nhận quà tặng
và không trừ vào giá
– Phát hành thư thông báo
đính kèm

4.9 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THANH TOÁN LỊCH ĐẶC BIỆT
( PA 2)
Lưu ý: Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất .
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG LÃI SUẤT TỪ CÔNG TY F1 CHUYỂN NHƯỢNG CHO F2 TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG HỖ TRỢ PHÍ TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN
– Hỗ trợ lãi suất tối đa 11%/năm trên số tiền
nhận nợ (tối đa 50% giá trị sản phẩm BĐS
bao gồm VAT) trong vòng 24 tháng kế tiếp.
Nếu lãi suất vay ngân hàng cao hơn 11%/
năm thì khách hàng sẽ thanh toán phần
chênh lệch lãi suất
‘- Áp dụng theo chính sách cho vay của
Ngân hàng chủ đầu tư liên kết
‘- Khách hàng được ân hạn gốc theo chính
sách của Ngân hàng liên kết
– F2 chứng minh thu nhập
nợ vay tại NH mà F1 đang
có dư nợ
– Vốn tự có của Khách
hàng F2 = tổng số tiền NH
đã giải ngân cho F1 tại thời
điểm chuyển nhượng
– Tỷ lệ hỗ trợ tối đa cho F2
= tổng số tiền F1 đã thanh
toán cho Công ty (bao
gồm vốn vay) – vốn tự có
của KH F2
– Hỗ trợ chi phí tất toán
khoản vay trước hạn tối đa
1.5% cho F1 trên dư nợ thực
tế khoản vay được hỗ trợ
trong thời gian công ty còn
hỗ trợ lãi suất
– Công ty không hỗ trợ phí
tất toán trước hạn cho F2

 

4.10 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THEO LỊCH VAY NGÂN HÀNG ( PHƯƠNG ÁN 4)
Lưu ý: Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất
HỖ TRỢ NGÂN HÀNG LÃI SUẤT TỪ CÔNG TY F1 CHUYỂN NHƯỢNG CHO F2 TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG HỖ TRỢ PHÍ TẤT TOÁN TRƯỚC HẠN
– Hỗ trợ lãi suất tối đa 9.7%/năm trên số tiền
nhận nợ (tối đa 50% giá trị sản phẩm BĐS
chưa bao gồm VAT) trong vòng 24 tháng
kế tiếp. Nếu lãi suất vay ngân hàng cao hơn
9.7%/năm thì khách hàng sẽ thanh toán
phần chênh lệch lãi suất
‘- Áp dụng theo chính sách cho vay của
Ngân hàng chủ đầu tư liên kết
‘- Khách hàng được ân hạn gốc theo chính
sách của Ngân hàng liên kết
– F2 chứng minh thu nhập
nợ vay tại NH mà F1 đang
có dư nợ
– Vốn tự có của Khách
hàng F2 = tổng số tiền NH
đã giải ngân cho F1 tại thời
điểm chuyển nhượng
– Tỷ lệ hỗ trợ tối đa cho F2
= tổng số tiền F1 đã thanh
toán cho Công ty (bao
gồm vốn vay) – vốn tự có
của KH F2
– Hỗ trợ chi phí tất toán
khoản vay trước hạn tối đa
1.5% cho F1 trên dư nợ thực
tế khoản vay được hỗ trợ
trong thời gian công ty còn
hỗ trợ lãi suất
– Công ty không hỗ trợ phí
tất toán trước hạn cho F2

V. THỜI GIAN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2021 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG
BÁO MỚI
Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.