Giá chỉ từ /căn

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG CÁC DỰ ÁN NOVALAND

ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT FLORIDA (PHASE 1) - QUÝ 1/2021

I. LỊCH TOÁN CHUẨN: ÁP DỤNG KHU 3 – KHU 4 – KHU 5 – KHU 6 – KHU 7

STT Thời gian
thanh toán
Khu 3 Khu 4 Khu 5 Khu 6 Khu 7 Ghi chú
1 Ký HĐMB 15% 15% 15% 15% 15% Bao gồm tiền đặt cọc
200.000.000 VNĐ
2 15/4/2021 5% 5% 5%
3 15/5/2021 5% 5%
4 15/6/2021 5% 5% 5%
5 15/8/2021 5% 5% 5% 5% 5%
6 15/10/2021 5% 5% 5%
7 15/11/2021 5% 5%
8 15/12/2021 5% 5% 35%
9 15/2/2022 5% 5% 5% 5% 25%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 7
– Hoàn thiện mặt ngoài và
nhà thô bên trong
10 15/4/2022 5% 5%
11 15/5/2022 5% 5%
12 15/6/2022 20% 5%
13 15/7/2022 25%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 3
– Hoàn thiện mặt ngoài và
nhà thô bên trong
14 15/8/2022 5% 5% 5%
15 15/10/2022 5%
16 15/11/2022 5% 5%
17 15/12/2022 5%
18 15/1/2023 25%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 4
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
19 15/2/2023 10% 5%
20 15/5/2023 10% 5%
21 15/8/2023 25% 10%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 5
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
22 15/9/2023 25%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 6
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
23 NHẬN SỔ 5% 5% 5% 5% 5%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100% 100%

II. LỊCH THANH TOÁN RÚT NGẮN: ÁP DỤNG KHU 3 – KHU 4 – KHU 5 – KHU 6 – KHU 7

STT Thời gian
thanh toán
Khu 3 Khu 4 Khu 5 Khu 6 Khu 7 Ghi chú
1 Ký HĐMB 50% 50% 50% 50% 50% Bao gồm tiền đặt cọc
200.000.000 VNĐ
2 15/5/2021 5% 5% 5% 5% 5%
3 15/8/2021 5% 5% 5% 5% 5%
4 15/11/2021 5% 5% 5% 5% 10%
5 15/2/2022 5% 5% 5% 5% 25%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 7
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
6 15/5/2022 5% 5% 5% 5%
7 15/7/2022 20% 5% 5% 5%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 3
– Hoàn thiện mặt ngoài và
nhà thô bên trong
8 15/10/2022 5% 5% 5%
9 15/1/2023 10% 5% 5%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 4
– Hoàn thiện mặt ngoài và
nhà thô bên trong
10 15/4/2023 5% 5%
11 15/8/2023– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 5
– Hoàn thiện mặt ngoài và
nhà thô bên trong
12 15/9/2023– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 6
– Hoàn thiện mặt ngoài và
nhà thô bên trong
13 NHẬN SỔ 5% 5% 5% 5% 5%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100% 100%
Ưu đãi chiết khấu
thanh toán nhanh
4% 5% 8% 9% 3%

 III. LỊCH THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG: ÁP DỤNG KHU 3 – KHU 4 – KHU 5 – KHU 6 – KHU 7

STT Thời gian
thanh toán
Khu 3 Khu 4 Khu 5 Khu 6 Khu 7 Ghi chú
1 Ký HĐMB 15% 15% 15% 15% 15% Bao gồm tiền đặt cọc
200.000.000 VNĐ
2 15/8/2021 15% 15% 10% 10% 15%
3 15/1/2022 15%
4 15/2/2022 15% 15% 10% 10% 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 7
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
– Khách hàng nhận nợ
ngân hàng và hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
5 15/7/2022 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 3
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
– Khách hàng nhận nợ
ngân hàng và hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
6 15/8/2022 10% 10%
7 15/1/2023 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 4
– Hoàn thiện mặt ngoài và
nhà thô bên trong
– Khách hàng nhận nợ
ngân hàng và hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
8 15/8/2023 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 5
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
– Khách hàng nhận nợ
ngân hàng và hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
9 15/9/2023 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 6
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
– Khách hàng nhận nợ
ngân hàng và hỗ trợ lãi
suất trong vòng 24 tháng
10 NHẬN SỔ 5% 5% 5% 5% 5%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100% 100%

IV. LỊCH THANH TOÁN – NHẬN CAM KẾT TIỀN THUÊ NHÀ TRONG VÒNG 02 NĂM: ÁP DỤNG
KHU 3 – KHU 4 – KHU 5 – KHU 6 – KHU 7

STT Thời gian
thanh toán
Khu 3 Khu 4 Khu 5 Khu 6 Khu 7 Ghi chú
1 Ký HĐMB 15% 15% 15% 15% 15% Bao gồm tiền đặt cọc
200.000.000 VNĐ
2 15/8/2021 15% 15% 10% 10% 15%
3 15/1/2022 15%
4 15/2/2022 15% 15% 10% 10% 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 7
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
5 15/7/2022 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 3
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
6 15/8/2022 10% 10%
7 15/1/2023 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 4
– Hoàn thiện mặt ngoài và
nhà thô bên trong
8 15/8/2023 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 5
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
9 15/9/2023 50%– Dự kiến bàn giao nhà
Khu 6
– Hoàn thiện mặt ngoài
và nhà thô bên trong
10 NHẬN SỔ 5% 5% 5% 5% 5%
TỔNG CỘNG 100% 100% 100% 100% 100%

 V. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG THEO LỊCH THANH TOÁN VAY NGÂN
HÀNG TẠI MỤC III:
  * Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc: chọn không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi vay hoặc nhận hỗ trợ lãi vay (đính kèm
thông báo của ngân hàng đồng ý cho khách hàng vay).
  – Ngân hàng giải ngân tối đa 50% giá trị sản phẩm BĐS đã bao gồm VAT.
  + Trường hợp KH nhận ưu đãi hỗ trợ lãi vay thì KH được nhận hỗ trợ lãi suất tối đa 9,4%/năm trên số tiền nhận nợ ( tối đa 50% giá
trị sản phẩm BĐS đã bao gồm VAT) trong 24 tháng tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Nếu lãi suất vay ngân hàng cao hơn 9,4%/
năm thì khách hàng sẽ thanh toán phần chênh lệch lãi suất. Áp dụng theo chính sách cho vay của Ngân hàng chủ đầu tư liên kết.
  + Khách hàng được ân hạn gốc theo chính sách của Ngân hàng liên kết.
  + Khách hàng F2 được hưởng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng giống khách hàng F1 với thời gian hỗ trợ lãi vay còn lại
  + Hỗ trợ chi phí tất toán khoản vay trước hạn tối đa 1.5% cho khách hàng F1 trên dư nợ thực tế khoản vay được hỗ trợ trong thời
gian công ty còn hỗ trợ lãi suất. Nếu phí tất toán trước hạn bên ngân hàng cao hơn thì khách hàng thanh toán phần chênh lệch.
Khách hàng F2 không hỗ trợ phí tất toán trước hạn.
   * Lưu ý: Trường hợp KH không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi vay thì được chiết khấu 7% vào giá bán bao gồm VAT ngay lúc ký giấy đặt cọc.

VI. ƯU ĐÃI BÁN HÀNG

  6.1 – Chương trình Xuân Gắn Kết – Tỷ Lộc Tài: Theo chương trình chung của tập đoàn
Lưu ý: Số lượng áp dụng có hạn. CVTVBĐS kiểm tra lại admin phụ trách dự án còn suất trước khi cho làm thủ tục đặt cọc.
   6.2 – Ưu đãi Voucher:
– Khách hàng sở hữu voucher của Tập đoàn Novaland phát hành ( nếu có) được trừ trực tiếp 100,000,000 VNĐ/căn vào giá bán đã
bao gồm VAT. Hoặc nếu khách hàng không có Voucher thì chỉ được áp dụng trừ trực tiếp 80,000,000 VNĐ/ căn vào giá bán đã bao
gồm VAT.
Lưu ý: Không áp dụng đồng thời với các voucher khác.
   6.3 – Ưu đãi gói cam kết tiền thuê nhà được áp dụng tại mục IV- theo LỊCH THANH TOÁN – NHẬN CAM KẾT TIỀN THUÊ NHÀ TRONG
VÒNG 02 NĂM:

Mục Loại diện tích Tổng số tiền thuê nhà
02 năm
Lưu ý
1 5mx20m; 6mx20m;
6mx24m
288,000,000 VNĐTrừ trực tiếp vào giá bán bao gồm VAT
2 8mx20m384,000,000 VNĐ
3 10mx20; 12mx20m480,000,000 VNĐ

  6.4- Ưu đãi 2% dành cho đối tượng tiềm năng:
Lưu ý: Số lượng áp dụng có hạn. CVTVBĐS kiểm tra lại admin phụ trách dự án còn suất trước khi cho làm thủ tục đặt cọc.

Đối tượng ưu đãi Điều kiện Ghi chú
– KH hộ khẩu/KT3/Tạm trú Tạm
vắng hoặc cơ quan làm việc tại
các tỉnh Miền Bắc (Từ Thanh
Hóa trở ra) hoặc tại tỉnh Bình
Thuận
Cung cấp bản sao y không quá 06
tháng
– Khách hàng chọn 1 đối tượng ưu đãi,
không áp dụng đồng thời nhiều mục
đối tượng ưu đãi cùng một lúc
– Ưu đãi trừ trực tiếp vào giá bán bao
gồm VAT
– Khách hàng có giấy phép
đăng ký kinh doanh/tiểu
thương/ Hộ kinh doanh cá thể
Sao y giấy tờ trong vòng 06 tháng và
khách hàng là người đại diện pháp
luật của công ty
– Ưu đãi dành cho khách hàng
có thẻ hội viên golf
Giấy xác nhận thẻ hội viên tại câu lạc
bộ đang tham gia bản chính hoặc sao
y hợp đồng thẻ member

6.5 – Chương trình ưu đãi thẻ thành viên NovaLoyalty:
   – Áp dụng cho tất cả khách hàng có thẻ thành viên, mức chiết khấu dựa trên hạng thẻ của khách hàng, hoặc khách hàng cũ được
chiết khấu 1% (không áp dụng đồng thời với chương trình Nova Loyaty). Ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán bao gồm VAT.

VII. THỜI GIAN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

  Từ ngày 15 tháng 03 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

 

MỤC LỤC CLICK VÀO TIÊU ĐỀ ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN

1.👉CLICK VÀO ĐÂY! BUITRUNGQUAN.COM CHUYÊN HỖ TRỢ CHUYỂN NHƯỢNG
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI AQUA CITY NOVALAND
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY!–  KÝ GỬI MUA BÁN LẠI NOVAWORLD PHAN THIẾT
2.CĂN HỘ QUẬN 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!SOHO RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE GRAND MANHATTAN
👉CLICK VÀO ĐÂY!MADISON NOVALAND
3.CĂN HỘ QUẬN 2
👉CLICK VÀO ĐÂY!NHÀ PHỐ LAKEVIEW CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY!VICTORIA VILLAGE
👉CLICK VÀO ĐÂY!TROPIC GARDEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!LEXINGTON RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE SUN AVENUE
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PALACE RESIDENCE
4.CĂN HỘ QUẬN 4
👉CLICK VÀO ĐÂY!GALAXY 9
👉CLICK VÀO ĐÂY!ICON 56
👉CLICK VÀO ĐÂY!SÀI GÒN ROYAL
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE TRESOR
👉CLICK VÀO ĐÂY!RIVERGATE
5.CĂN HỘ QUẬN 6
👉CLICK VÀO ĐÂY!LUCKY PALACE
6.CĂN HỘ QUẬN 7
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE CITY VIEW
👉CLICK VÀO ĐÂY!SUNRISE RIVERSIDE NHÀ BÈ
7. CĂN HỘ QUẬN 9
👉CLICK VÀO ĐÂY!NHÀ PHỐ BIỆT THỰ PALM MARINA
👉CLICK VÀO ĐÂY!LUCKY DRAGON
8. CĂN HỘ QUẬN 11
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PARK AVENUE
9. CĂN HỘ QUẬN BÌNH THẠNH
👉CLICK VÀO ĐÂY!WILTON TOWER
10.CĂN HỘ QUẬN PHÚ NHUẬN
👉CLICK VÀO ĐÂY!GOLDEN MANSION
👉CLICK VÀO ĐÂY!ORCHARD PARKVIEW
👉CLICK VÀO ĐÂY!ORCHARD GARDEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!KINGSTON
👉CLICK VÀO ĐÂY!GARDEN GATE
👉CLICK VÀO ĐÂY!NEWTON
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE PRINCE
11.CĂN HỘ QUẬN TÂN BÌNH
👉CLICK VÀO ĐÂY!THE BOTANICA
👉CLICK VÀO ĐÂY!BOTANICA PREMIER
12.CĂN HỘ QUẬN TÂN PHÚ
👉CLICK VÀO ĐÂY!RICHSTAR
13. NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY!BÌNH CHÂU ONSEN
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 1 – BIỂN THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 2 – SHOPHOUSE THE TROPICANA   
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 3 – BIỆT THỰ ĐỒI HILL THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 4 – BIỆT THỰ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 5 – BIỆT THỰ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU 6 – BIỆT THỰ NHÀ PHỐ HỒ LAGOON THE TROPICANA
👉CLICK VÀO ĐÂY!HAPPY BEACH VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!MORITO
👉CLICK VÀO ĐÂY!HABANA ISLAND
👉CLICK VÀO ĐÂY!WONDERLAND
12. NOVAWORLD PHAN THIẾT
👉CLICK VÀO ĐÂY!OCEAN RESIDENCE
👉CLICK VÀO ĐÂY!SHOPHOUSE FLORIDA
👉CLICK VÀO ĐÂY! KHU FLORIDA – BOUTIQUE HOTEL
👉CLICK VÀO ĐÂY! FLORIDA (PHASE 1)
👉CLICK VÀO ĐÂY!FLORIDA (PHASE 2)
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU FESTIVAL
👉CLICK VÀO ĐÂY! SANTA MONICA
👉CLICK VÀO ĐÂY!PGA GOLF VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!BIỆT THỰ WAIKIKI
13. NOVA BEACH CAM RANH
👉CLICK VÀO ĐÂY! CĂN HỘ NOVA BEACH
👉CLICK VÀO ĐÂY! BIỆT THỰ BIỂN NOVA BEACH
14.
👉CLICK VÀO ĐÂY! NOVAHILLS MŨI NÉ
15. AQUA CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY! SUN HARBOR 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX CENTRAL – KHU 1
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX SOUTH
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX NORTH – KHU 3
👉CLICK VÀO ĐÂY!PHOENIX WEST KHU 4
👉CLICK VÀO ĐÂY! PHOENIX NORTH KHU 5
👉CLICK VÀO ĐÂY! KHU THE SUITE
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE GRAND VILLAS
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE ELITE
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE STELLA
👉CLICK VÀO ĐÂY!KHU THE VALENCIA
👉CLICK VÀO ĐÂY!RIVER PARK 1
16.
👉CLICK VÀO ĐÂY! CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG NOVALAND QUÝ 4 NĂM 2021
17.
👉CLICK VÀO ĐÂY! PHÁP LÝ VĂN BẢN LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT NĂM 2021
18.
👉CLICK VÀO ĐÂY! CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NOVALAND
19.
👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN CĂN HỘ NOVALAND
20.👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN AQUA CITY
21.👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN NOVAWORLD HỒ TRÀM
22.
👉CLICK VÀO ĐÂY! MẶT BẰNG LAYOUT – LEAFLET CHI TIẾT DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT
23.VIDEO DỰ ÁN
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN AQUA CITY
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVAWORLD HỒ TRÀM
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT
👉CLICK VÀO ĐÂY! VIDEO DỰ ÁN NOVA HILLS MŨI NÉ

” GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN “

FORM ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
nhận thông tin từ chúng tôi

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.