ĐĂNG KÝ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG CHÍNH SÁCH CAM KẾT LÃI SUẤT ĐẦU TƯ NOVALAND QUÝ 4 NĂM 2021 NOVAWORLD PHAN THIẾT, NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ, SHOP HOUSE, FLORIDA 1 KHU 3 ĐẾN KHU 7

* CHÍNH SÁCH CAM KẾT MUA LẠI ÁP DỤNG TẠI KHU 4 – KHU 5 – KHU 6
Đợt
Booking
Cam kết lãi suất
mua lại
Lưu ý
1
21/08/2021-
31/08/2021
7.5%/năm
Số tiền booking phải đủ 100.000.000 VNĐ tại từng
đợt booking
2
01/09/2021- 30/09/2021
6.5%/năm
3
01/10/2021-
10/10/2021
5.5%/năm
VI. ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG
6.1.
ƯU ĐÃI
BOOKING
100.000.000 VNĐ
Ưu đãi trừ trừ tiếp vào giá bán đã bao gồm VAT
6.2.
CHÍNH SÁCH ƯU
ĐÃI CHO NHÓM
ĐỐI TƯỢNG
KHÁCH HÀNG
Lưu ý:
• Khách hàng
chỉ chọn 1 đối
tượng áp dụng,
không được áp
dụng đồng thời.
• Ưu đãi trừ trực
tiếp vào giá bán
đã bao gồm
VAT.
NỘI DUNG
ƯU ĐÃI
LƯU Ý
Mỗi khách hàng đến
thăm quan sàn giao
dịch 2BIS khi check-in
sẽ nhận được 1 mã QR
Code.
100.000.000
VNĐ/SP
Voucher có thời gian sử dụng từ ngày cấp
đến 31/12/2021.
Áp dụng đối tượng
mở rộng:
• Khách hàng cá nhân
có hộ khẩu từ Huế
trở ra.
• Khách hàng là
Doanh nghiệp có
địa chỉ đăng ký trên
Giấy ĐKKD từ Huế
trở ra
2%
Khách hàng cung cấp hộ khẩu/ Giấy ĐKKD6.3
CHÍNH SÁCH
CAM KẾT THUÊ
TRONG VÒNG 01
NĂM.
Mẫu nhà Ưu đãi chính
sách thuê
Lưu ý
• 5mx20m
• 6mx20m
200,000,000
VNĐ
Ưu đãi chính sách thuê trừ trực tiếp vào giá bán đã
bao gồm VAT.
• 8mx20m 300,000,000
VNĐ
• 6mx24m
• 10mx20m
• 12mx20m
400,000,000
VNĐ
6.4
ƯU ĐÃI GÓI
THIẾT KẾ KIẾN
TRÚC 3D ĐẶC
BIỆT.
Mẫu nhà Ưu đãi căn
thường
Ưu đãi căn góc Lưu ý
• 8mx20m
• 10mx20m
• 12mx20m
100.000.000
VNĐ
200.000.000 VNĐƯu đãi được trừ trực
tiếp vào giá bán bao
gồm VAT.
6.5
ƯU ĐÃI DÀNH
CHO KHÁCH
HÀNG THAM GIA
MUA CỔ PHIẾU
MÃ NVL
220.000.000
VNĐ/SP
Lưu ý:
• Ưu đãi trừ trực tiếp vào giá bán bao gồm VAT ngay tại
thời điểm khách hàng đặt cọc.
• Khách hàng sở hữu 2.000 cổ phiếu mã NVL liên tục trong
6 tháng kể từ ngày ký HĐMB.
• Phát hành phụ lục điều chỉnh tăng giá bán tương ứng với
số tiền đã giảm, nếu sau 6 tháng kể từ ngày ký HĐMB
khách hàng không sở hữu liên tục 2.000 cổ phiếu NVL.
• Trường hợp khách hàng đang vay ngân hàng, Nếu giá thay
đổi, Khách hàng sẽ thanh toán bổ sung khoản ưu đãi này
(tương ứng tỷ lệ đã thanh toán theo giá mới).
• Khách hàng chứng minh bằng cách sao kê tổng số lượng
cổ phiếu đang sở hữu tối thiểu 2.000 cổ phiếu/1sản phẩm
có đóng dấu từ Các Công ty/Sở Chứng khoán xác nhận
trước khi ký HĐMB.6.6
CHÍNH SÁCH ƯU
ĐÃI QUÀ TẶNG
“NOVA SPECIAL
GIFT”
THEO ĐỀ XUẤT
CTBH CHUNG
CỦA CÔNG TY
Giá niêm yết
Số tiền (VNĐ)
LƯU Ý
Gía niêm yết < 10 Tỷ
đồng
100.000.000
Trường hợp KH
chọn cam kết mua
lại.
Trường hợp KH
không chọn cam kết
mua lại.
10 Tỷ đồng giá niêm
yết < 20 Tỷ đồng
200.000.000
Ưu đãi Nova Special
Gift bắt buộc trừ
trực tiếp vào giá
bán 50% giá trị.
– Nếu khách hàng
nhận gói Nova
Special Gift thì khách
hàng sẽ nhận 100%
– Hoặc nếu khách
hàng trừ vào giá thì
trừ 60% giá trị gói
Nova Special Gift.


STT LOẠI ƯU ĐÃI COMBO TIATANIUM COMBO GOLD
1 F&B 50.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ
2CITY GYM – SPA20.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ
(Voucher tiền)
3 HOTEL – RESORT 30.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ
4 NOVA GOLF không có không có
5 DỊCH VỤ DU THUYỀN không có 50.000.000 VNĐ
TỔNG GIÁ TRỊ TIỀN 100.000.000 VNĐ 200.000.000 VNĐ
HÌNH THỨC Gói cố định Gói cố định

 

6.7 ƯU ĐÃI
PHƯƠNG ÁN
THANH TOÁN
PHƯƠNG ÁN CHIẾU
KHẤU
LƯU Ý
LỊCH THANH TOÁN ĐẶC BIỆT
(PHƯƠNG ÁN 2)- Không nhận
hỗ trợ lãi suất
4%Chiết khấu trừ trực tiếp vào giá bán
đã bao gồm VAT.
LỊCH THANH
TOÁN 50%
(PHƯƠNG ÁN 3)
Khu 3 5%
Khu 4 6%
Khu 5 7%
Khu 6 8%
Khu 7 3%
LỊCH VAY NGÂN HÀNG (
PHƯƠNG ÁN 4)
không nhận hỗ trợ lãi suất
9%6.8 ƯU ĐÃI KHÔNG
NHẬN GÓI CAM
KẾT MUA LẠI
Chiết khấu 2% Áp dụng khu 3 đến khu 7

 

6.6
CHÍNH SÁCH ƯU
ĐÃI QUÀ TẶNG
“NOVA SPECIAL
GIFT”
THEO ĐỀ XUẤT
CTBH CHUNG
CỦA CÔNG TY
Giá niêm yết Số tiền (VNĐ) LƯU Ý
Gía niêm yết < 10 Tỷ
đồng
100.000.000Trường hợp KH
chọn cam kết mua
lại.
Trường hợp KH
không chọn cam kết
mua lại.
10 Tỷ đồng giá niêm
yết < 20 Tỷ đồng
200.000.000Ưu đãi Nova Special
Gift bắt buộc trừ
trực tiếp vào giá
bán 50% giá trị.
– Nếu khách hàng
nhận gói Nova
Special Gift thì khách
hàng sẽ nhận 100%
– Hoặc nếu khách
hàng trừ vào giá thì
trừ 60% giá trị gói
Nova Special Gift.
* DANH MỤC NOVA SPECIAL GIFT CỤ THỂ NHƯ SAU:

 

6.9 CHƯƠNG TRÌNH
NOVAWORLD
COLLECTION
ĐỐI TƯỢNG ĐÃI ƯU ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG RIÊNG CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG
– Khách hàng Novaloyalty (chưa
mua NovaWorld/ Novabeach/
Novahills).
5%– Áp dụng cho 01 sản phẩm đầu tiên
– Các căn tiếp theo (trong trường hợp
mua nhiều căn) sẽ áp dụng theo các
hạng mục phía dưới
– Khách hàng mới chưa mua
Novaland
2%– Áp dụng cho 01 sản phẩm đầu tiên
– Các căn tiếp theo (trong trường hợp
mua nhiều căn) sẽ áp dụng theo các
hạng mục phía dưới
– Khách hàng đã mua NovaWorld/
Novabeach/Novahills – Mua
thêm 1 căn NovaWorld hoặc
– Mua sỉ/CLUB MUA CHUNG từ
2 căn trở lên”
2.5%* Đối với trường hợp CLUB MUA
CHUNG thì phải đáp ứng điều kiện:
– CLUB GIA ĐÌNH MUA CHUNG: chứng
minh được quan hệ huyết thống Ba Mẹ
; Vợ Chồng; Anh Em…vv (có cung hình
ảnh khi cọc & cấp sao y khi ký VBTT).
– CLUB CÔNG TY MUA CHUNG: chứng
minh bằng hợp đồng lao động cùng 1
công ty (có cung cấp hình ảnh khi cọc
& cấp sao y khi ký VBTT)
– Khách hàng đã mua NovaWorld/
NovaBeach/ Novahills – Mua
thêm 2 căn NovaWorld hoặc
– Mua sỉ/CLUB MUA CHUNG từ
3 căn trở lên
3%
– Khách hàng đã mua NovaWorld/
Novabeach/Novahills – Mua
thêm 3 căn NovaWorld hoặc
– Mua sỉ/CLUB MUA CHUNG từ
4 căn trở lên
3.5%
– Khách hàng đã mua NovaWorld/
Novabeach/Novahills- Mua
thêm 4 căn NovaWorld hoặc
– Mua sỉ/CLUB MUA CHUNG từ
5 căn trở lên
4%
– Khách hàng đã mua NovaWorld/
Novabeach/Novahills- Mua từ 5
căn NovaWorld trở lên hoặc
– Mua sỉ/CLUB MUA CHUNG từ
6 căn trở lên
5%*Lưu ý:
– Tất cả các giao dịch MUA SỈ / CLUB MUA CHUNG phải phát sinh trong phạm vi 07 ngày kể từ ngày
booking căn đầu tiên.
– Một sản phẩm chỉ áp dụng 1 lần ưu đãi (không áp dụng nhiều đối tượng thành nhiều ưu đãi % cộng
gộp)
– Khách hàng ký phụ lục cam kết không chuyển nhượng:
* Trường hợp Nếu khách hàng được áp dụng mức ưu đãi tối đa 5% thì cam kết không chuyển nhượng
như sau:
+ Nếu thời gian nhận nhà > 24 tháng thì cam kết không chuyển nhượng đến khi nhận nhà dự kiến.
+ Nếu thời gian nhận nhà < 24 tháng thì cam kết không chuyển nhượng trong vòng 24 tháng.
* Trường hợp Nếu khách hàng được áp dụng mức ưu đãi từ mức 2% – 4% thì cam kết chỉ được chuyển
nhượng khi thanh toán trên 35%.
6.10 CHÍNH SÁCH
ƯU ĐÃI DÀNH
CHO KHÁCH HÀNG
NOVALOYALTY
Theo hạng thẻ Novaloyalty
Ưu đãi này sẽ được trừ trực tiếp vào
giá bán bao gồm VAT.


6.11 TẶNG PHÍ
QUẢN LÝ
Khách hàng được tặng 2 năm phí quản lý
kể từ khi nhận bàn giao Bất Động Sản.
Lưu ý:
– Khách hàng hoàn tất thanh toán đợt 1
và ký HĐMB.
– Khách hàng nhận quà tặng và không
trừ vào giá.
– Phát hành thư thông báo đính kèm.
6.12 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG
Lưu ý: Khách hàng phải xác định tại thời điểm ký Giấy đặt cọc không nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất hoặc
nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất.
Chương trình hỗ
trợ lãi suất
Hỗ trợ lãi suất từ công ty
Hỗ trợ phí tất toán trước hạn
THANH TOÁN LỊCH
ĐẶC BIỆT
(PA2)
– Hỗ trợ lãi suất tối đa 9.9%/năm trên số tiền nhận nợ (tối
đa 50% giá trị sản phẩm BĐS bao gồm VAT) trong vòng 24
tháng kế tiếp. Nếu lãi suất vay ngân hàng cao hơn 9.9%/
năm thì khách hàng sẽ thanh toán phần chênh lệch lãi suất.
+ Hỗ trợ chi phí
tất toán khoản vay
trước hạn tối đa 1.5%
cho F1 tại tháng thứ
24.
+ F1 chuyển nhượng
lại cho F2/ F2: Công
ty không hỗ trợ phí
tất toán trước hạn.
THANH TOÁN LỊCH
VAY NGÂN HÀNG
(PA4)
– Hỗ trợ lãi suất tối đa 8.4%/năm trên số tiền nhận nợ (tối
đa 50% giá trị sản phẩm BĐS bao gồm VAT) trong vòng 24
tháng kế tiếp. Nếu lãi suất vay ngân hàng cao hơn 8.4%/
năm thì khách hàng sẽ thanh toán phần chênh lệch lãi suất.
– Áp dụng theo chính sách cho vay của Ngân hàng chủ đầu tư liên kết.
– Khách hàng được ân hạn gốc theo chính sách của Ngân hàng liên kết.

 

VII. THỜI GIAN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
Từ ngày 21 tháng 08 năm 2021 cho đến khi có thông báo mớiPhòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.