Các loại thuế, phí trong giao dịch bất động sản mới Nhất 2021 Chuyên Viên Tư Vấn buitrungquan Chia Sẽ

QUÂN LUÔN SẴN SÀNG GIẢI ĐÁP CHO ANH/CHỊ VÌ EM HOẠT ĐỘNG 24/7

TRUNG QUÂN

Sales Manager

Phòng Kinh Doanh

5/5

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

🏯Thuế thu nhập cá nhân là phần thuế mà bên bán thường sẽ phải đóng. Đó là mức trích phần thu nhập tăng thêm để đóng vào ngân sách nhà nước💸
🏯 Cách 1💸
💶2% x Giá trị chuyển nhượng
🏯  Cách 2
25% x Giá trị lợi nhuận
🏯Trong đó: Giá trị lợi nhuận = Giá bán – Giá mua Giá bán: mức giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng Giá mua: căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua bán💸
  

lệ phí trước bạ

🏯Cơ sở pháp lý💸
💶  Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007💸
🏯• Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
🏯• 25/VBHN-BTC Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ 2015
Số tiền lệ phí
trước bạ phải
nộp (đồng)
=
Giá trị tài sản tính lệ
phí trước bạ
x
Mức thu lệ phí
trước bạ theo tỷ lệ
(%)
🏯Trong đó:
🏯Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ: là giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời đểm kê khai nộp lệ phí trước bạ;
🏯Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: theo tỷ lệ % đối với nhà, đất là 0,5%
💶Lệ phí trước bạ tối đa là 500 triệu
💶 Theo Nghị định của Chính phủ số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 (có hiệu lực từ ngày 25/8/2008), tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ được quy định như sau:
🏯• – Nhà, đất là 0,5%. – Tàu, thuyền là 1%. Riêng tàu đánh cá xa bờ là 0,5%. – Ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%.
💶Riêng: ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 15%.
🏯• – Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản nói trên tối đa là 500 triệu đồng một tài sản, trừ ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe).
💶Đối với nhà đất có giá trị rất lớn, mức thu lệ phí trước bạ tối đa là 500 triệu đồng.

lệ phí địa chính

Hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc
thành phố trực thuộc Trung ương;
phường nội thành thuộc thành phố hoặc
thị xã trực thuộc tỉnh (*)
Tổ chức
a. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Cấp mới
100.000/ giấy
500.000/ giấy
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng
nhận
50.000/ lần
50.000/ lần
Chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài
sản gắn liền)
Cấp mới
25.000/ giấy
100.000/ giấy
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng
nhận
20.000/ lần
50.000/ lần
b. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai
28.000/ lần
30.000/ lần
c. Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ
sơ địa chính
15.000/ lần
30.000/ lần


phí công chứng

🏯Công chứng hợp đồng chuyển nhượng Bất động sản là một trong những khâu quan trọng để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng bất động sản giữa bên bán và bên mua.💸
🏯Hợp đồng công chứng này được xem là căn cứ cơ sở pháp lý cao nhất cho đến khi bât động sản giao dịch được thay đổi chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất (sổ đỏ) hoặc chuyển tên sổ đỏ từ người bán sang người mua💸

Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch

STT
Giá trị tài sản hoặc giá trị
hợp đồng, giao dịch
Mức thu
(đồng/ trường hợp)
1
Dưới 50 triệu đồng
50 nghìn
2
Từ trên 50 triệu đồng đến
dưới 100 triệu đồng
100 nghìn
3
Từ trên 100 triệu đồng đến
1 tỷ đồng
0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4
Từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ
đồng
1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,
giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng
5
Từ trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ
đồng
2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp
đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng
6
Từ trên 5 tỷ đồng đến 10
tỷ đồng
3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp
đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
7
Trên 10 tỷ đồng
4,2 triệu đồng + 0,03 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,
giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu
đồng/ trường hợp)


Mức thu phí đối với các việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản (tính trên tổng số tiền thuê)

STT
Giá trị hợp đồng, giao
dịch (tổng số tiền thuê)
Mức thu
(đồng/ trường hợp)
1
Dưới 50 triệu đồng
40 nghìn
2
Từ trên 50 triệu đồng đến
dưới 100 triệu đồng
80 nghìn
3
Từ trên 100 triệu đồng đến
1 tỷ đồng
0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4
Từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ
đồng
800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp
đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng
5
Từ trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ
đồng
2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,
giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng
6
Từ trên 5 tỷ đồng đến 10
tỷ đồng
3 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,
giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
7
Trên 10 tỷ đồng
5 triệu đồng + 0,03 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,
giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 8 triệu
đồng/ trường hợp)


Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

STT
Loại việc
Mức thu
(đồng/ trường hợp)
1
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
40 nghìn
2
Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản
100 nghìn
3
Công chứng hợp đồng bảo lãnh
100 nghìn
4
Công chứng hợp đồng ủy quyền
40 nghìn
5
Công chứng giấy ủy quyền
20 nghìn
6
Công chứng việc sử đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (trừ việc sửa đổi, bổ
sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức
thu theo quy định)
40 nghìn
7
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
20 nghìn
8
Công chứng di chúc
40 nghìn
9
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
20 nghìn
10
Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác
40 nghìn


TRUNG QUÂN

Sales Manager

Phòng Kinh Doanh

5/5

Phòng Kinh Doanh Dự Án Novaland Group

  • Địa Chỉ :  Tòa nhà The Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn Q4 Tp.HCM
  • Điện Thoại : 0909694227
  • Email : buitrungquan20041993@gmail.com
– CÔNG VIỆC CỦA TÔI –

 Với quan điểm làm việc “Trung Thực – Tận Tâm và Chuyên Nghiệp” 

chia sẽ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
“Tôi luôn lắng nghe mọi vấn đề của khách hàng gặp phải với bất động sản… Từ đó dựa vào những Kiến Thức và Kinh Nghiệm của bản thân để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng”.